Wetenschappers bouwen ‘slimme toiletten’ die foto’s nemen van je anus, je ontlasting analyseren en de informatie uploaden naar de cloud. Wat kan er misgaan? schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het idee achter slimme technologie is dat uw mobiele telefoon of apparaat het denkwerk voor u doet. Onderzoekers van Stanford Medicine hebben dit naar een heel nieuw niveau getild en hopen een toilet te ontwikkelen dat uw uitwerpselen evalueert elke keer dat u het toilet gebruikt.

Een slim apparaat kan veel van de dingen doen die uw computer doet, zoals verbinding maken met het internet, software gebruiken en zich aanpassen aan de omstandigheden van het moment. Deze technologieën omvatten vaak sensoren, databanken en draadloze toegang tot het internet.

Slimme technologie was een zegen voor de verbetering van huisbeveiligingssystemen die via uw computer konden worden bewaakt en in verbinding konden worden gesteld met de plaatselijke autoriteiten. Oorspronkelijk was de technologie bedoeld om het leven van senioren wat gemakkelijker te maken. Dit werd gerontechnology genoemd en begon in het begin van de jaren 1990.

Tegen het begin van de jaren 2000 werd slimme domotica populairder en betaalbaarder. Tegenwoordig kan iedereen zijn huis voorzien van slimme technologie met behulp van gadgets die ze in computerwinkels kopen en gemakkelijk verkrijgbare software die ze op hun computer en smartphone installeren.

Sensoren meten temperatuur, vochtigheid, licht en beweging of geluid. Het besturingsnetwerk verbindt de apparaten en het computersysteem verzamelt informatie en handelt op basis van een reeks vooraf gedefinieerde regels. Deze functies vormen in wezen de basis voor het nieuwe slimme toilet.

Precision Health Smart Toilet evalueert uw afvalstoffen

Stanford University kondigde hun “precision health” toilet aan, waarvan ze beweren dat het “meerdere tekenen van ziekte kan detecteren door automatische urine- en ontlastinganalyse.” Dit specifieke slimme toilet tilt het deksel niet automatisch op en spoelt het toilet niet automatisch door, maar is in plaats daarvan ontworpen om ziektemarkers in uw urine en ontlasting te detecteren.

Het product kan op een gewoon toilet worden gemonteerd met behulp van onder meer bewegingssensoren en een camera die de anale afdruk van een persoon registreert wanneer u op het toilet gaat zitten. Het idee om een anale afdruk te gebruiken voor identificatie werd aangewakkerd door schilder Salvador Dali, die naar verluidt ontdekte dat “de anus 35 of 37 plooien heeft, die even uniek zijn als vingerafdrukken.

In een operationeel slim toilet zullen sensoren en andere camera’s afvalmateriaal opvangen, de kracht en hoeveelheid van urinestromen detecteren en analyseren wat er in uw ontlasting zit. Met de anaalafdruk zal elk slim toilet ook een vingerafdrukscanner bevatten die zich op de hendel bevindt om ervoor te zorgen dat de gegevens aan de juiste persoon worden gekoppeld.

De wetenschappers hebben functies opgenomen om urinefactoren te meten, zoals het eiwitgehalte en het aantal witte bloedcellen. De ontlasting van een persoon wordt beoordeeld met behulp van de Bristol Stool Scale en registreert de totale hoeveelheid tijd die een persoon nodig heeft om zich volledig te ontlasten. Het doel van de wetenschappers is voldoende gegevens te verzamelen om ernstige gezondheidsproblemen te kunnen opsporen die in uw ontlasting te zien zouden zijn, zoals darmkanker.

  Het strafblad van het Amerikaanse Johnson & Johnson vaccinbedrijf

Zodra u het toilet doorspoelt, worden de gegevens en beelden draadloos naar een gecodeerde cloudserver gestuurd, waar ze geacht worden privé te blijven.

Een van de onderzoekers, wijlen Sam Gambhir, die voorzitter was van de afdeling radiologie in Stanford op het moment dat de studie begon, ging dieper in op de bedoeling van het slimme toilet, dat niet bedoeld is om een bezoek aan de dokter te vervangen, maar om uw ontlasting in de gaten te houden, het ongewone te identificeren en automatisch informatie over alles wat verdacht is naar uw arts te sturen.

Gambhir wijdde zijn leven aan het vinden van vroege methoden voor het opsporen van ziekten; hij overleed aan kanker in juli 2020. In een persbericht van Stanford van april 2020 was hij enthousiast over het potentieel voor het verzamelen van gegevens via het slimme toilet, en zei: “Het slimme toilet is de perfecte manier om een bron van gegevens te benutten die gewoonlijk wordt genegeerd – en de gebruiker hoeft niets anders te doen.” Gambhir vergeleek het slimme toilet met andere gezondheidsmonitoringsystemen.

“Het ding met een slim toilet is echter dat je het, in tegenstelling tot draagbare producten, niet kunt afdoen. Iedereen gebruikt het toilet – je kunt er echt niet omheen – en dat verhoogt de waarde ervan als een apparaat dat ziektes opspoort.”

6,9 miljoen dollar subsidie om uitwerpselen technologie te ontwikkelen

Senator Rand Paul  is niet zo onder de indruk van de technologie en gelooft niet dat de 6,9 miljoen dollar subsidie van het National Cancer Institute een goed gebruik is van het geld van de belastingbetaler. Elk jaar stelt hij een rapport samen over verspilling door de federale overheid, en in 2020 waren de fondsen voor het slimme toilet daarin opgenomen.

“Onderzoekers hopen dat dit een nieuwe pijl zal zijn in de koker van de aanbieders van telegeneeskunde, maar ze vergeten dat er een enorm verschil is tussen videochatten met je arts zodat hij of zij je amandelen kan onderzoeken en het uploaden van je uitwerpselen in de cloud.

Wat zou de NIH bezielen om een subsidie uit te geven voor een toilet dat dergelijke video’s opneemt, vraagt u zich af? Wel, de NIH gaf de oorspronkelijke subsidie in de veronderstelling dat een niet-invasieve controleprocedure, moleculaire beeldvorming genaamd, kon worden toegepast voor de vroege opsporing en behandeling van kanker.

Maar hoe goed de technologie ook is in het bereiken van haar doel, uiteindelijk zal niemand een toilet met drie camera’s gebruiken dat een video opneemt van de “anaalafdruk” van de gebruiker om de gebruiker te identificeren, laat staan een toilet dat die gegevens opslaat in een digitale cloud waartoe hackers toegang zouden kunnen krijgen. Want dat is precies wat je wilt, toch? Zo’n foto van jou die in de cloud rondzweeft.”

Ondertussen hoopt Ghambir’s team eind 2021 het tweede prototype klaar te hebben om te testen. Op hun verlanglijstje staat de mogelijkheid voor het nieuwste slimme toilet om DNA en RNA te detecteren om te helpen bij het traceren van de verspreiding van coronavirusziekte en om tumoren op te sporen.

  Het narratief is aan het instorten

Virus-DNA opsporen in afvalwater

Het gebruik van afvalwatertests voor informatie over een individu of een gemeenschap is niet nieuw. Onderzoekers van afvalwaterzuiveringsinstallaties hebben bijvoorbeeld de uitwerpselen en urine van afvalwaterzuiveringsinstallaties getest op illegale drugs, wat de rechtshandhavingsinstanties heeft geholpen trends te traceren en nieuwe drugs in gemeenschappen te identificeren.

Dit proces werd in 2001 voor het eerst voorgesteld door het Environmental Protection Agency om mensen bewust te maken van het effect dat uitgescheiden drugs op het milieu hebben. Begin 2020 bevestigden gegevens van het grootste Europese project dat afvalwater evalueert, gegevens van andere teams die erop wezen dat de cocaïnemarkt in Oost-Europa zich uitbreidde.

In menselijke tests sinds het begin van de COVID-19-pandemie, hebben wetenschappers het SARS-CoV-2-virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19 ook geïdentificeerd in de ontlasting van mensen die aan de ziekte zijn overleden. In één studie ontdekten wetenschappers dat de virale belasting in de ontlasting hoger was dan in de ademhalingssecreties van een geïnfecteerde patiënt.

Zij vonden levende virussen in de ontlasting van twee andere patiënten, wat er volgens de onderzoekers op wijst dat “besmettelijk virus in de ontlasting een veel voorkomende manifestatie is van COVID-19,” en een mogelijke ziektedrager kan zijn.

Zij wezen ook op een studie uit 2004 naar aanleiding van de uitbraak van SARS-CoV-1, waarin werd vastgesteld dat uitwerpselen van een defecte riolering waarschijnlijk verantwoordelijk waren voor een uitbraak in het wooncomplex Amoy Gardens, waarbij 321 mensen ziek werden, van wie er 187 voldeden aan het verspreidingspatroon.

In een andere studie vonden onderzoekers RNA op acht van de 22 geteste oppervlakken in twee hotelkamers nadat twee gasten later ziek waren geworden met COVID-19. Bemonstering toonde aan dat de kussenslopen en lakens de hoogste virale belasting hadden. Maar ondanks het testen van de kamer slechts drie uur nadat de mensen positief op het virus waren getest, werden er geen levende virussen in de hotelkamers aangetroffen. Wetenschappers merkten op dat:

“… het monitoren van afvalwater op sporen van een ziekteverwekker een effectief toezicht op hele gemeenschappen mogelijk maakt, door een gevoelig signaal af te geven of de ziekteverwekker aanwezig is in de bevolking en of de overdracht toeneemt of afneemt.”

Wetenschappers menen dat toezicht op afvalwater verschillende voordelen kan hebben, waaronder:

 • Het in kaart brengen van de dynamiek van ziekteoverdracht in hele gemeenschappen.
 • Voorkomen van vertekening van epidemiologische indicatoren.
 • Verzamelen van gegevens van alle individuen, ook diegenen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
 • Eerder diagnostisch onderzoek.
 • Het verstrekken van bijna-realtime informatie over de prevalentie van ziekten.

Het slimme toilet zal slimmer zijn dan u denkt

Het gebruik van slimme technologie om uw afvalproducten te evalueren roept veel vragen op, waarvan de toegang tot uw persoonlijke medische gegevens niet de minste is. In de eerste plaats moeten mensen die dit slimme apparaat in hun huis gebruiken, hun vingerafdrukken in het bestand van het bedrijf hebben, aangezien het apparaat zowel uw vingerafdruk als anale afdruk gebruikt om de informatie aan een specifiek individu te koppelen.

  Wetenschappers ontdekken 'buitenaards DNA' verborgen in bloed van gevaccineerde mensen

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling is deze toiletten thuis te installeren, is het niet ondenkbaar dat ze uiteindelijk ook in openbare ruimten worden geïnstalleerd, zodat anderen uw bewegingen kunnen volgen telkens wanneer u het toilet gebruikt en via uw anale of vingerafdruk wordt geïdentificeerd.

Bovendien worden uw gezondheidsgegevens in de cloud opgeslagen, waardoor het risico toeneemt dat hackers er toegang toe krijgen, wat bijdraagt tot medische identiteitsdiefstal. Zoals hierboven besproken, hoopt het bedrijf technologie in te bouwen om te testen op DNA en RNA in je ontlasting en heeft het de mogelijkheid om te testen op drugs- en alcoholgebruik, wat de vraag doet rijzen hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Hoewel het bedrijf belooft dat uw informatie privé blijft en alleen met uw persoonlijke arts wordt gedeeld, is het zeer waarschijnlijk dat ziektekosten- en levensverzekeringsmaatschappijen deze informatie aantrekkelijk zullen vinden wanneer zij bepalen of zij dekking zullen aanbieden en hoeveel zij zullen aanrekenen. Ook rechtshandhavingsinstanties kunnen geïnteresseerd zijn in de testresultaten.

Dit zijn slechts enkele van de potentiële uitdagingen die kunnen ontstaan wanneer u toestaat dat uw gezondheidsinformatie wordt geüpload naar de cloud en wordt geraadpleegd om te bepalen of informatie moet worden verzonden naar uw arts.

Zijn foto’s van uw onderlichaam medische beelden?

Dit specifieke apparaat vormt ook een duidelijk risico voor uw privacy. Tot nu toe hebben onderzoekers alleen mannelijke deelnemers geëngageerd, omdat de vaste camera vrouwelijke genitaliën zou filmen. Onderzoekers hopen dat het tweede prototype nauwkeurigere gegevens zal opleveren en technologie zal bevatten om het risico te verkleinen dat de “niet-traditionele en ongewone” foto’s in verkeerde handen vallen:

“Wij zijn ons vanaf het begin terdege bewust van de privacyproblemen die onze aanpak met zich meebrengt. Onze proof-of-conceptstudie maakt gebruik van fotobeelden van iemands anus, die niet-traditioneel en ongebruikelijk kunnen zijn in vergelijking met vingerafdrukken. Wij garanderen onvoorwaardelijk de veiligheid van alle foto’s en privé-informatie van onze gebruikers door middel van end-to-end versleutelde datatransmissie.

Wij hebben een algoritme voor het matchen van sjablonen gebruikt om het interessegebied (anus) te bepalen; zodra dit algoritme volledig is ontwikkeld en gevalideerd, zal het autonoom zijn, zonder enige menselijke interactie. De fotobeelden van iemands anus worden gecodeerd met een hash-functie en opgeslagen op een beveiligd apparaat.

Op die manier is, zelfs als de ROI van een vrouwelijke gebruiker per vergissing wordt uitgebreid tot de genitaliën, het resulterende beeld al gecodeerd en opgeslagen via een hashfunctie en is de reconstructie van dergelijke gevoelige beelden onrealistisch.”

Het is moeilijk voor te stellen hoe zij “onvoorwaardelijk de veiligheid van alle foto’s en privé-informatie kunnen garanderen” wanneer streng beveiligde banken, detailhandelaars en zelfs de federale regering zijn gehackt en informatie is gestolen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuwe Wereld Orde: Wees gelukkig, eet wormen en drink pisVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDit is geen pandemie van de ongevaccineerden
Volgend artikelVolgens rapporten van de Britse regering ontwikkelen de volledig gevaccineerden snel het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Dijenkletser 😛
  Stel gestoorde van de pot gerukte idioten ..
  Zal een beetje mijn krent openbaar laten zetten 😀
  Ga vast bij de boer een emmer stont halen ..
  Dat er eerst inkieperen reken maar dat het scheithuis op tilt gaat 😀
  Anders heb ik nog bosjes genoeg in de omgeving ..
  Wie verzint zo iets ??
  FF fijn gelachen ..
  Fijne dag .

  • waaahahaha tjemig dus daar besteden de wetenschappers hun intelligentie aan???Conform simplistisch verbond poepen als kunst…heb je een doktoraal studie gedaan aan de universiteit om poep te ontleden>>wow

   H het vaccin maakt dus iedereen dommer dan ze al waren

 2. ?????????? ik heb nu al plezier als ik denk aan alle imbecielen die onmiddellijk zo’n ding zullen laten installeren. Dezelfde mentaal-beperkten die een smart TV hebben EN daar dus naar kijken, alles
  g??glen op hun ffíng mobiel, rotzooi eten uit de bonus en bij McDonalds, als eerste hun mouwen opstroopten voor het Fauxine want muh verkansie en die tot hun totale ontzetting opeens darmkanker blijken te hebben en in het journaal zien dat alle gegevens van iedereen over wat dan ook in de cloud over het hele internet te vinden zijn. ?????.

 3. Toen ik verhuisde een kleine 3 jaar geleden kreeg ik een ”slimme” wasmachine kado. Ik heb verder geen ”slimme” apparaten naast de meter die er al in zat. Mijn favorite wasprogramma van de ene op de andere dag weg. Ik klagen, maar basically meneer, wij weten beter wat goed voor u is.

  Echt de attitude is dat de burger dom is en ”experts” het beter weten en jij ze moet aanbidden en dankbaar zijn voor dat ze voor je denken. Ik ben dat zo spuug en spuug zat.

  Groeten,
  Hugo

 4. Helemaal gestoord en nog meer leven in angst en controle…
  gek als je dat toelaat

  Wat die lieden hebben gesnoven weet ik niet, maar dat het naar hun hoofd is gestegen lijkt me duidelijk, krankzinnig.

 5. Beetje overkill . ?
  Hierbij een poep handleiding voor gevorderde poepkijkers.
  FANTOOMPOEP
  Zeker weten dat je iets door je gat hebt voelen glijden, er zitten poepresten op het papier, maar er ligt helemaal niets in de pot.

  SCHONE SCHIJT
  Opnieuw produceer je iets, en het resultaat ligt ditmaal duidelijk in de pot, maar er verschijnen geen afdrukken op het papier.

  NATTE POEP
  Het soort waarbij je je gat wel 25 keer afveegt en het nog steeds niet schoon wil worden en je uiteindelijk maar besluit om een toiletpapiertje in je ondergoed te doen om de ergste ellende te voorkomen.

  DAMPPOEP
  Na een avondje flink stappen en de nodige pilsjes genuttigd te hebben, ruikt je kak naar een dampende natte hond.

  WILHELMUS STRONT
  Er worden eerst een paar ruften in het ritme van het Wilhelmus gelaten (vaak alleen de eerste noot), voordat de bruine zooi eruit komt. En dan maar klagen dat het Nederlandse volkslied zo weinig aandacht krijgt.

  GORGELPOEP
  Luidruchtige diarree.

  RACEKAK
  De Formule-1 onder de producten. Hij is er uit voor je het weet en laat vaak een verbrande sluitspier na.

  SPUITPOEP
  Zulke dunne diarree dat het tot bovenaan de pot zit, meestal staat het schuim erop.

  PINDAKAASPOEP
  Met van die harde stukjes erin, vooral na een maaltijd van onverteerbare dingen.

  HOEMPERT
  Harde kak.

  DUIKBOOTPOEP
  Het werkt als volgt: men neemt plaats op een plonstoilet waarbij de drol een duik in het water neemt en de spetters om je oren vliegen.

  EXPLOSIEPOEP
  Onder begeleiding van een forse scheet wordt de drol met enorme kracht tegen de pot geschoten.

  SPROEIPOEP
  Van die poep eerst aanvoelt als een enorme scheet, die pas komt na even flink doordrukken, maar die daarna meteen de hele pot voorziet van bruine vlekjes.

  KONTKOTS
  Smerige, vloeibare derrie met brokjes, die erg zuur ruikt.

  ALFABETPOEP
  Het verschijnsel dat welhaast elke drol op dusdanige wijze gaat liggen, dat er een letter uit het alfabet ontstaat. Een J of een Y is gauw gelegd, maar kom maar eens om een M, een Z of een I (met puntje!) Om deze activiteit extra spannend te maken, is het aan te raden om enkele andere alfabetten dan het Latijnse te bestuderen. Hoe trots kan je zijn met een verse omega of een (Russische) omgekeerde R?

  STUITERSTRONT
  Een drol die zo hard is dat-ie bijna terugstuitert naar waar die vandaan kwam.

  DE LENGTE-DROL
  Een drol met een dermate lengte dat je even moet gaan staan om hem te kunnen laten vallen.

  DE TASKLAPPER
  Deze enorme keutel blijft rechtop in de pot staan hierna valt hij met geweld via de patroontas (balzak) in het porcelein.

  PLAKBANDPOEP
  Kleeft met een sterke wil aan de ‘musculus levator anii’ en is er slechts met veel geduld af te krijgen.

  SUPERPOEP
  Onmogelijk om deze grote hoop zonder behulp van een pleeborstel of toiletpapier weggespoeld te krijgen.

  TWEEDE GOLF DROL
  Dit overkomt je op het moment dat je net klaar bent, je reet is geveegd en je gaat net je broek ophalen en dan weet je opeens dat er nog meer zit dat je in je enthousiasme even was vergeten.

  NATTE WANGEN POEP
  Een supernatte en snelle poep die behalve het hele toilet ook je beide billen rondom weet te bevuilen.

  FIGUURPOEP
  Bewust danwel onbewust kunstig neergelegde drol waar de producent erg trots op is. Net zoals met echte kunst valt het niet mee om een groot publiek op de benen te krijgen die het artistieke bouwwerk komen bewonderen.

  DE BEZEMSTEEL
  Zo hard en recht dat de drol rechtop in de pot blijft staan, of erger, dat hij precies in het midden van het plateau ligt waardoor het water er door zijn vorm geen grip op heeft. Ook niet na 10 maal spoelen!

  DIEPZEE SCHIJT
  Deze jongens blijven de aandacht trekken door zich op de bodem van de WC te verschuilen, PAS na een paar keer flink doortrekken of met de hand zijn deze hardnekkige jongens weg te krijgen.

  SPETTERPOEP
  Je gaat zitten en terwijl je een scheet laat spuit de diarree uit je hol zodat de hele plee eronder zit.

  DE PUBLIEKSLIEVELING
  Dit product is zo magnifiek van kleur of hoeveelheid dat je hem even wilt laten zien aan iemand anders voordat je hem wegspoelt.

  DE SPOOKDROL
  Er ligt een forse jongen in de plee en niemand in de buurt geeft toe die er te hebben neergelegd.

  KIEZELKAK
  Bestaat uit kleine, harde keutels die soms pijn doen. Het duurt tijden voor je de pot weer kunt verlaten. Oorzaak is een gebrekkige ontspanning van de sluitspier en veel te lang inhouden van de warme hap.

  MUZIEKPOEP
  Het gevoel hebben dat je ongelofelijk moet schijten, op de pot gaat ziten maar er eerst een keiharde scheet met een diepe bas voor de drol uit gaat.

  PLAKPOEP
  Niet uit de pot te krijgen! Vooral na een flinke avond bij Mac Donald’s.

  DIP SHIT
  Dipsaus poep. Errrug dun dus..

 6. Voor degene die dit niet geloven.
  Ik ben incontinent, daarvoor heb ik incontinentie-materiaal nodig.
  In deze situatie verkeer ik niet sinds gisteren.
  Wat ik verbruik, wat ik nodig heb is bekend.
  ’t Verraad Van Nederland, weigert voldoende materiaal te leveren!
  Weigert te leveren, wat ze al jaren leveren.
  Het materiaal wordt niet meer geleverd door een apotheek op de hoek.
  ’t Verraad Van Nederland, heeft er eerst voor gezorgd dat men, de mogelijkheid voor boze burgers in te perken.

  Dus een verhaal als slimme toiletten maken gebruik van anale vingerafdrukken, is geen onzin.
  De FatsoensFascisten, ’t Verraad Van Nederland, timmert hard aan de weg naar de afgrond!

  • Dit dus is een perfect voorbeeld om aan te tonen dat ‘onze zorg’-verlening al decennia lang stuk is. Een beetje zorg- en hulpverlener zou er namelijk voor zorgen dat er een fatsoenlijke oplossing komt. In plaats daarvan vullen ‘onze’ ministers en inherente directeuren hun zakken en wordt de zorg ontmanteld op werkelijk alle fronten en zijn ‘zorg’verleners vaak niets anders dan poortwachters zonder enige empathie en reikwijdte. God zal hen oordelen op een daarvoor bestemde dag. Sterkte Jroam!

 7. Anale afdrukken…ik heb een video met anale afdrukken gezien, men noemt ze ook wel noord Afrikanen. https://www.rt.com/news/538933-antwerpen-bus-fight-woman-injury/

  …en dan zijn er nog lui die rascisme vreemd vinden, nou, een nekschot per stuk is niet de goede oplossing, eerder doorhalen met een zaagbsjonet. Cultureel uitschot, hobby ongedierte van links, en VVD protegees. Misschien eens Marrokaanse bejaarden de schedel in dezelfde toestant brengen als ze bij deze 80 jarige vrouw doen. Dan is de wereld te klein.

  Ik neem aan dat als het bijltjesdag is we dit soort speciaal gaan behandelen. Geen mensen, geen dieren, ongedierte.
  En al die gutmenschen die hun faciliteren moeten we uitzonderlijk bedanken, liever vandaag dan morgen.
  Dit is wat je krijgt als je een samenleving hebt die het verboden is zichzelf te beschermen, of anderen. Als ermet twee maten word gemeten en je een overheid hebt die jou verplicht als slachtoffer te fungeren.

  …het zou je oma maar zijn. Ongedierte, parasieten.

  • Echt, ik wil er niet eens naar kijken. Heb ondertussen voldoende hiervan gezien en het concept is me meer dan duidelijk. Satans uitschot.

  • Dank voor het posten van het misselijkmakende bericht.
   Schandelijk dat de MSM hier geen aandacht aan besteed.

   Doet me denken: als er zo’n racismekaart trekkend stuk uitschot met zijn standaardbeschuldiging komt, zou je reactie moeten zijn. “Ikke racist? Neen, nog niet. Maar als u zich zwaar misdraagt, dan word ik het misschien: niet o.b.v. een vooroordeel maar o.b.v. uw feitelijke gedrag”.

 8. Voor wat betreft de kankerstichting: dan weten degenen die dit artikel lezen waar hun donatie naartoe gaat wanneer men zo achterlijk is om te doneren. Immers is kanker te behandelen op andere wijzen dan de kankerverwekkende chemo’therapie’, maar degenen die met die wijsheid wilden gaan werken, zijn ondertussen gecriminaliseerd door de pharmaceutische maffia. DNA = een ‘fantastisch product’ in handen van satanisten!

 9. dat kan dan meteen ook gebruikt worden om the controleren of je verboden middelen hebt gebruikt en je dagelijkse gedrag veranderde verplichte medicijnen hebt genomen

  • In verlengde van die twee zaken ligt er een plan klaar om een NWO-‘Zorg’leger te installeren die naar eigen believen een huisbezoekje komen afleggen en wanneer men meent dat de persoon in kwestie dient te worden ‘opgenomen’, wordt die persoon ‘afgevoerd’ en gedeporteerd naar een ‘gezondheidsopvoedingskamp’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in