Zodra de Omicron-hysterie de voorpagina’s haalde, begonnen politici, geholpen door een volgzame mondiale media, de wereldbevolking te vertellen dat zij zich moesten voorbereiden om de mouwen op te stropen, schrijft Childrenshealthdefense.org.

Bovendien werden drie zondebokken aangewezen: de ongevaccineerden, HIV-patiënten en het minst gevaccineerde continent van de planeet: Afrika.

Een van de vele soortgelijke oproepen werd gedaan in het invloedrijke tijdschrift Scientific American door Michael Head Ph.D., onderzoeker aan de universiteit van Southampton op het gebied van de volksgezondheid en aarzeling ten aanzien van vaccins, en niet verrassend een ontvanger van financiële middelen van de Gates Foundation.

Voor velen in de geïndustrialiseerde wereld is er een gevoel van déjà vu van vorig jaar rond deze tijd – maar met een twist.

Vorig jaar was de bevolking op basis van de resultaten van klinische proeven van fase 3 klaargestoomd om een bijna onmogelijk hoog niveau van bescherming tegen infecties te verwachten. Pas onlangs zijn er vraagtekens gezet bij deze proeven.

Vorig jaar was de meerderheid van de bevolking ook wijsgemaakt dat deze nieuwe generatie “genetische vaccins” de overdracht zou stoppen en kudde-immuniteit zou opleveren. Het hoofd van de Oxford Vaccine Group, Prof. Andrew Pollard, vertelde de wereld vervolgens dat die mogelijkheid nu “mythisch” is.

Wetende wat zij toen wisten, stroomden de mensen naar de vaccinatiecentra omdat de belofte die werd gedaan een terugkeer naar het normale leven was. Alleen de tijd zou leren hoe misplaatst die visie was.

Deze keer liggen de zaken heel anders.

Gebleken is dat de COVID-19 injecties steeds meer falen, ook met Delta, vandaar dat de correlaten van de “doeltreffendheid van het vaccin” nu zijn veranderd van bescherming tegen infectie naar bescherming tegen ernstige ziekte.

De onbetwistbare realiteit is dat de COVID-19 injecties “lek” zijn. De spike-gerichte neutraliserende IgG antilichamen die zij zo gemakkelijk opwekken, neutraliseren (blokkeren) gewoon niet erg goed zodat zij de infectie en de daaropvolgende overdracht niet kunnen stoppen.

Wat drijft de creatie van immuun-ontsnappingsvarianten?

De perceptie van politici, het publiek en zelfs wetenschappers over de belangrijkste drijfveren van mutaties die kunnen ontsnappen aan de effecten van het immuunsysteem, of het nu gaat om een natuurlijk opgelopen infectie of de door injecties opgewekte reactie, loopt sterk uiteen.

Precies in het midden van dit gebrek aan consensus komt Omicron, en een grote kans dat het beleid gebaseerd op één denkrichting door anderen als contraproductief of zelfs potentieel rampzalig en levensbedreigend wordt beschouwd.

We hebben al eerder uitvoerig bericht over de onderliggende wetenschap, en steun betuigd aan de evolutionaire argumenten die in het publieke domein zijn uitgewerkt door de Belgische vaccinoloog Geert Vanden Bossche, VDM, Ph.D., David Lorimer, programmadirecteur van het Wetenschappelijk en Medisch Netwerk en ikzelf hebben deze week een kort artikel gepubliceerd dat in lekentaal de centrale stellingen van Vanden Bossche’s these tracht samen te vatten.

De tegenargumenten negeren volledig de evolutionaire druk en richten zich op de ongevaccineerden en de immuungecompromitteerden als de reservoirs die meer mogelijkheden bieden om mutanten te kweken.

De logica – op het eerste gezicht – lijkt redelijk. Als het virus zich vaker kan vermenigvuldigen bij mensen die langer aan COVID-19 lijden, en bij mensen die het virus niet effectief kunnen neutraliseren, vergroot de toegenomen vermenigvuldiging de kans op het ontstaan van mutanten.

Nog meer met de dobbelstenen rollen, zo u wilt. Het probleem is dat dit argument om een aantal redenen fundamenteel onjuist is.

We hebben gezien dat mutanten in het verleden over het algemeen ontstonden onder hoge vaccinatiedruk, waarbij een toename van het aantal gevallen samenhing met een toenemende vaccinatiegraad.

Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat de vaccins steeds minder in staat zijn het virus te neutraliseren, vooral de recentere varianten, zodat ze niet in staat zijn de overdracht te stoppen en ook binnen een paar maanden na de vaccinatie minder effectief worden.

  Dr. Mike Yeadon: De rottige leugenaars van het CDC hebben eenzijdig de definitie van een vaccin veranderd

Bovendien verstoren zij ook de aangeboren immuuntraining, die onze voornaamste verdediging is tegen verschillende varianten van deze (en andere) ziekteverwekkers en ons enige middel om kudde-immuniteit te ontwikkelen, gezien de “lekheid” van de huidige “genetische vaccins”.

Omicron focus

In een zee van immense onzekerheid is één ding min of meer zeker, nu de aanvankelijke fouten in de geclaimde mutaties zijn gecorrigeerd, en dat zijn de 32 spike-eiwitmutaties van Omicron.

Maar het is niet alleen het, relatief gezien, grote aantal significante mutaties in het spike-eiwit (tabel 1), het is hun potentiële impact op zowel het virus als de menselijke immuunsystemen waarmee het virus interageert, die van cruciaal belang zijn.

Het is natuurlijk nog te vroeg om precies te weten welke effecten deze mutaties zullen hebben op de zeer diverse en gevarieerde bevolkingsgroepen van de mens, en mogelijk ook op andere soorten als de verspreiding doorgaat.

Tabel 1. Zorgwekkende SARS-CoV-2-varianten

Belangrijkste gegevensbronnen: WHO en GISAID. *Opgemerkt zij dat de WHO Botswana en Zuid-Afrika niet heeft genoemd als landen waar de eerste besmetting is vastgesteld – zie onderstaande discussie. † Gebaseerd op mediaberichten van Dr. Anthony Fauci

De beperkte informatie die beschikbaar is uit de kleine aantallen gevallen die tot nu toe zijn gemeld, is dat de ernst van de ziekte (d.w.z. de dodelijkheid) niet significant groter is dan bij Delta.

Het is nog te vroeg om te zeggen of Omicron Delta zal verdringen, aangezien dit van vele factoren afhangt, zoals het al dan niet vermogen van Omicron om aangeboren en/of adaptieve immuniteit te omzeilen in populaties met verschillende immuunachtergronden (opgewekt door COVID-injecties en natuurlijk verworven infectie), en latentie voordat hoge virale ladingen worden gegenereerd.

Vroege rapporten, zoals die van de Zuid-Afrikaanse Dr. Angelique Coetzee, die als eerste de nieuwe symptomen van Omicron-gemedieerd COVID-19 ontdekte, waren dat de ernst van de ziekte niet erger was dan Delta. Het is echter waarschijnlijk dat het patroon van de symptomen anders zal zijn.

Jongere mensen kunnen ook kwetsbaarder zijn, vooral als hun getrainde aangeboren immuniteit door de injecties wordt aangetast. Dit standpunt is natuurlijk niet geheel in overeenstemming met dat van de WHO, die op 28 november het volgende verklaarde:

“Er is momenteel geen informatie die erop wijst dat de symptomen die met Omicron in verband worden gebracht, verschillen van die van andere varianten. De aanvankelijk gerapporteerde infecties betroffen universiteitsstudenten – jongere personen die over het algemeen een mildere ziekte hebben – maar het zal dagen tot enkele weken duren voordat inzicht wordt verkregen in de ernst van de Omicron-variant”.

Veel onafhankelijke deskundigen hebben geoordeeld dat de transmissie hoger zou kunnen zijn op basis van de configuratie van de mutaties en als dat het geval is en de latentie niet aanzienlijk langer is dan Delta – zou Omicron gemakkelijk in de meeste landen Delta kunnen vervangen als de dominante variant.

Hoewel het waarschijnlijk dagen of weken zal duren voordat de potentiële virulentie en overdraagbaarheid van Omicron beter kan worden beoordeeld, vertelt de configuratie van mutaties – die in hoge mate geconserveerd zijn binnen het spike-eiwit zelf – ons dat er een grote kans bestaat dat bestaande injecties nog minder effectief zullen zijn dan bij Delta.

Dit standpunt wordt bevestigd door niemand minder dan Dr. Anthony Fauci, en ook door anderen, zoals Dr. Samiran Panda, die aan het hoofd staat van de Afdeling Epidemiologie en Overdraagbare Ziekten van de Indiase Raad voor Medisch Onderzoek.

Het tempo waarin de nieuwe variant door politici is gebruikt om injecties van de eerste generatie aan het publiek op te dringen, samen met al het andere dat we weten over de interactie tussen gastheer en ziekteverwekker en injecties, is adembenemend gezien de onzekerheden die met dit beleid gepaard gaan.

  Spaanse verzekeraars zien de bui al hangen: Artsen en verpleegkundigen worden niet voor de rechter verdedigd in verband met de COVID-19 vaccin bijwerkingen 

Zij weten bijvoorbeeld dat deze injecties werden ontworpen om antilichamen op te wekken die zeer specifiek zijn voor het spike-eiwit van de oorspronkelijke Wuhan-stam en zij weten ook dat de configuratie aanzienlijk verschilt van die van de Omicron-variant.

Terwijl het publiek wordt verteld dat het zijn immuunsysteem moet versterken met de bestaande injecties, wordt hun niet verteld dat dit ernstige kosten met zich mee kan brengen, zoals het aantasten van de aangeboren immuniteit, het veroorzaken van ernstigere reacties op ziekten, het versterken van de overdracht of het blootstellen van ontelbare mensen aan onnodige, mogelijk verzwakkende of levensbedreigende bijwerkingen.

Pfizer heeft al aangekondigd dat het werkt aan nieuwe injecties die speciaal voor Omicron zijn gemaakt, en die zijn misschien nog 100 dagen weg. De onmiddellijke beslissing om het publiek de oude injecties aan te smeren om de immuniteit te “verhogen” met wat waarschijnlijk in het beste geval nog zwakker neutraliserende antilichamen zijn, is duidelijk gebaseerd op politieke of economische, niet op medische, opportuniteit.

Waar komt Omicron vandaan?

De media in de wereld beweren gewoonlijk Botswana of Zuid-Afrika als het land waar Omicron voor het eerst werd ontdekt. Het is waar dat daar het grootste aantal gevallen is aangetroffen, zoals blijkt uit het aantal door het land ingediende gevallen op de GISAID-variantentracker, zoals te zien is in tabel 2.

Tabel 2. Meest recente gemelde gevallen van de Omicron-variant in verschillende landen.

Bron: GISAID. Gedownload in december 2021.

Maar uit de GISAID-gegevens blijkt ook duidelijk dat noch Botswana noch Zuid-Afrika de landen waren waar Omicron (variant B.1.1.529) het eerst werd aangetroffen.

Collecties in Zweden, Israël, Réunion en het Verenigd Koninkrijk lijken allemaal vooraf te gaan aan die uit Botswana en Zuid-Afrika. Zie de tabel van GISAID hieronder, die in omgekeerd chronologische volgorde is.

Tabel 3. Aantal bij de GISAID ingediende landen vanaf 1 december 2021

Bron: GISAID. Gedownload op 1 december 2021.

Vandaag horen we dat een monster dat in oktober in Nigeria is genomen van een “inkomende internationale reiziger” positief was voor Omicron.

Ongetwijfeld zal er mettertijd nog veel meer bekend worden gemaakt. Voor ons betekent de momenteel beschikbare informatie dat de jury absoluut niet weet of Omicron überhaupt uit Afrika afkomstig is.

De oorsprong zou heel goed een reiziger uit een hoog gevaccineerd land kunnen zijn geweest die het naar Afrika heeft geïmporteerd. Dr. Masupu van de Presidentiële COVID-19 Task Force van de regering van Botswana bevestigde dat de vier universiteitsstudenten waarvan de task force weet dat zij met Omicron zijn besmet, allen volledig waren gevaccineerd.

We weten ook dat het zinvol is om Afrika de schuld van Omicron te geven als er een toenemende druk moet komen om het minst gevaccineerde continent ter wereld, dat ook verreweg de minste problemen met COVID-19 heeft, te vaccineren (zie fig. 1). Een groot deel van Afrika – zo lijkt het – wil niet meespelen.

Figuur 1. Dagelijks nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen en sterfgevallen per miljoen mensen in 3 continenten: Afrika, Europa en Noord-Amerika.

Bron: Our World in Data

Wat we ook weten is dat vlak nadat Zuid-Afrika aankondigde niet meer COVID-injecties van Pfizer of Johnson & Johnson te willen accepteren, de Omicron alarmbel werd geluid. Toeval?

Mogelijke gevolgen van het gebruik van boosters in een Omicron golf

Wat we hebben gezien sinds begin 2021, toen de COVID-prikken in de geïndustrialiseerde wereld werden uitgerold, is een geleidelijk verlies van synchroniciteit in de injectie-inspanningen.

In verschillende landen werd de injectie op verschillende manieren toegediend, de snelheid waarmee de injecties in steeds jongere leeftijdsgroepen werden toegediend, de aarzeling en weigering verschilden van land tot land en soms zelfs van regio tot regio.

Al dat verlies aan synchroniciteit vermindert in feite de selectiedruk – net als het hebben van grote reservoirs van ongevaccineerde jonge mensen met een natuurlijk aangeboren immuunsysteem, zoals in een groot deel van het Afrikaanse continent.

  Hoofd van intensive care kindergeneeskunde: "Nog nooit één patiënt met een vaccinatie-gerelateerde complicatie verzorgd tot nu"

Omicron zal de injectiecampagnes opnieuw synchroniseren. Enorme aantallen mensen zullen een top-up van de eerste generatie prik krijgen, om vervolgens opnieuw te worden getroffen wanneer de “must-have” Omicron-specifieke prik van de productielijn rolt, waarschijnlijk in minder dan 4 maanden.

Meer synchronisatie betekent dat er meer intense selectiedruk zal worden uitgeoefend op het spike-eiwit van Omicron, en dat er meer replicatie zal plaatsvinden omdat de door de injecties gegenereerde antilichamen de infectie niet effectief zullen blokkeren.

Dit creëert de vicieuze cirkel die Vanden Bossche heeft beschreven en waarin wij nu al een jaar gevangen zitten, met een steeds groter risico dat gevaarlijker en besmettelijker mutanten worden gegenereerd.

Een hogere blootstellingsfrequentie betekent ook meer aantasting van het immuunsysteem en dat betekent meer schade aan de aangeboren immuniteit van onze soort – ons voornaamste wapen tegen een muterende ziekteverwekker.

De voorwaarden zijn geschapen voor een escalatie van de risico’s van antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) van ziekten wanneer geïnjecteerde mensen worden blootgesteld aan ziekten, alsmede een steeds grotere tol aan ongewenste bijwerkingen en sterfgevallen ten gevolge van auto-immuniteit, ontstekingen, neurologische en cardiale problemen.

De gevolgen van een slechte afloop voor de mensheid zijn nauwelijks het overdenken waard – en het lijkt erop dat dat de reden is waarom de politici, op de hielen gezeten door een vaccin/biotech/farma-industrie met een onverzadigbare honger naar maximale winstgevendheid terwijl ze elke aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade ontlopen – ermee doorgaan.

Als vaccinpaspoorten en digitale ID’s voor iedereen op de planeet, als voorlopers van een nieuwe digitale munt en de samensmelting van mens en machine (transhumanisme), elementen zijn van het echte eindspel, is het nog logischer waarom wereldleiders er zo op gebrand zijn. Laat je alleen niet wijsmaken dat dit over een virus, geneeskunde of wetenschap gaat.

Ominous Omicron

Net zoals de eerdere onwetenschappelijk onderbouwde besluiten om bevolkingsgroepen in lockdown te plaatsen, te maskeren en sociaal te isoleren aan het begin van deze pandemie een onheilspellend signaal was van het autoritarisme en de onderdrukking die nog zouden komen, is de komst van Omicron net zo onheilspellend.

Nogmaals, het is niet het virus waarover we ons in de eerste plaats zorgen moeten maken, als we ons immuunsysteem kunnen helpen de beste versie van zichzelf te zijn, en als we toegang kunnen krijgen tot vroege behandelingen die variant agnostisch zijn.

Het is de reactie van regeringen, gezondheidsautoriteiten, politici en bedrijfsleiders die vastbesloten lijken om door te gaan met dit falende, steeds riskantere streven om synthetische instructies in ons lichaam te installeren, waarvan de gevolgen pas over enkele jaren bij het publiek bekend zullen zijn.

Vergeet niet dat de Amerikaanse Food and Drug Administration een federale rechter heeft gevraagd het Amerikaanse publiek te laten wachten tot 2076 (ja, 55 jaar!) voordat alle gegevens over Pfizer’s “genetische vaccin”, waarop het zich baseerde voor goedkeuring, openbaar worden gemaakt.

Het goede nieuws is dat de rechter Pfizer zojuist heeft gedwongen de documenten stapsgewijs vrij te geven – de eerste partij is een soort openbaring wat betreft het profiel van de bijwerkingen. Daarover volgende week meer.

Zonder ons vertrouwen, vraag je je af of “ze” beginnen te begrijpen waarom zovelen van ons over de hele wereld gewetensbezwaarden zijn?


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Uitvinder van het mRNA-vaccin: “Gevaccineerden worden superverspreiders en scheiden spike-eiwitten af”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel60.000 wetenschappers en artsen ondertekenen de The Great Barrington Declaration tegen massale mRNA-vaccinaties
Volgend artikelIedereen heeft dit gemist… Gevaccineerde mensen hebben tot negen keer meer kans op een ziekenhuisopname dan ongevaccineerde mensen.
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

8 REACTIES

 1. Ik mag hopen dat ‘het tribunaal’ tegen die tijd nog niet is geïndoctrineerd met al die onzin, nog voor het ‘recht’ staat en niet inmiddels ook corrupt geworden is.

 2. ah, mensen met hiv zijn nu ook de zondebok…
  wel logisch, strax zijn ze allemaal hiv. boostereeee!

  ook dit…
  “We hebben gezien dat mutanten in het verleden over het algemeen ontstonden onder hoge vaccinatiedruk, waarbij een toename van het aantal gevallen samenhing met een toenemende vaccinatiegraad.”
  de vaccinatie heeft dus altijd de ziekte aangewakkerd! dat staat hier. weer een argument om de germ-theory in twijfel te trekken. zie de artikelen op naturalnews over polio…

  dit zijn de goede punten uit het artikel… de rest gaat er weer vanuit dat er wél een pathogeen virus bestaat…
  maar goed, als je in plaats van ‘virus’ ‘ziekteverwekker’ leest, is het wel verteerbaar.

 3. Er komen nog wel wat varianten aan> alleen??? staan er laboranten op de airports??Welke labs zoeken dit uit???Indien iemand besmet is en de lokale GGD merkt dit dan sturen ze dat naar Zuid-Afrikaans lab en daar word met cijfers geknoeid?? en misschien wel door lokale overheden gedwongen… rapportages gemaakt…
  En dan komen de koeien van journalisten ff de massa samen met RIVM in de war brengen > weer meer angst.
  Het virus gaat zich nog meer aanpassen en maakt weer een verandering door totdat het compleet door menselijk lichaam word afgebroken net als de griep-virus> meeste mensen krijgen wel eens griep… maar hebben daar geen echt nadelige gevolgen meer van..uitzonderingen daargelaten

 4. Het zou heel goed kunnen zijn dat er helemaal geen “virus” is. En als er wel een “virus” is heeft het weinig effect. Wat veroorzaakt de griep? Is dat een virus? Nee, het is een reactie op stofdeeltjes die een bacteriële infectie veroorzaken waardoor het immuunsysteem in overdrive moet gaan. De griep komt dus ook altijd in het najaar en later voor, nooit in de zomer. Wat zou daar de reden voor zijn? Omdat een virus het leuk vindt in dat seizoen te opereren? Nee dus, want het heeft niks met een “virus” te maken. En het zou dus ook heel goed kunnen zijn dat er geen “varianten” op die belachelijke bogus virus zijn. Behalve als een “variant” een politieke zet is om mensen te dwingen gif in te nemen. Waarom men nog steeds over virussen ouwehoert ipv de realiteit, is niet te volgen. Steeds maar geleuter over varianten, terwijl de trein van de dictatuur en het bedrog doordendert. Wanneer houdt iedereen eens op met het stomme gereutel over virussen, en wanneer begint de klare taal eens? Straks komt de Baarmoeder Variant, en moet de nog ongeboren baby ingespoten worden, nog voor hij geboren is, want de Baarmoeder Variant is super dodelijk! Let op! Dus de Baarmoeder Variant is een prachtige politieke zet om alle ongeboren babies met gif in te spuiten. Dat niemand er nog aan gedacht heeft!!!! En je kan met de Baarmoeder Variant meteen de hele wereld aanwijzen als de schuldenaar en niet alleen de Africanen of de niet-vaxxies, want de ongeboren baby heeft die veroorzaakt! En welke “variant” komt er dan? Oh, dat is die van de Space Alien, want die komt ook nog. Die is helemaal supervet dodelijk! Die vreet de Baarmoeder Variant met huid en haar en doodt alles wat op zijn pad komt. Inspuiten tegen die variant! Nu meteen! Want die variant staat te trappelvoeten aan de poort! Nog even geduld mensen, eerst Africa naar de kloten helpen met de Omicron, en dan de Baarmoeder Variant voor de ongeboren foetusjes, en dan de Space Alien variant voor de bibberende meute die reeds aan de giftrog hangt voor de laatste litertjes gif. Zie ze trillen van angst en smeken om de spuit. Ja, de varianten komen!!!!

 5. P.s. – “Dit creëert de vicieuze cirkel die Vanden Bossche heeft beschreven en waarin wij nu al een jaar gevangen zitten, met een steeds groter risico dat gevaarlijker en besmettelijker mutanten worden gegenereerd.”

  NEEEEEEE!!!! Er worden geen “mutanten” gecreëerd, er worden zwaardere GIFSPUITEN gecreëerd waardoor mensen lichamelijker nog zwakker worden, en dus bevattelijker voor watdanook. En met een pcr test kun je makkelijk “watdanook” positief testen. Vanden Bossche kan goed lullen, want die zgn mutanten worden helemaal niet “gevaarlijker” en “besmettelijker”: zie het Grote Gevaar Mutant “Omicron”. Nee dus!

  Waar VandenBossche zijn bek niet over open trekt is dit:
  Pas na de volgende gifspuit gaat het weer los met de ellende – omdat de gifspuiten steeds gevaarlijker en ziekmakender worden!!!!! De GIFSPUIT, dat is de WARE MUTANT!!!!! Hebben we het nog STEEDS niet door????

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in