De film is van 2012, toen u nog gezellig voor het scherm zat met een pizza en veel snacks en met een geruststellende huivering toekeek wat wanhopige mensen doen, die in armoede en honger leven, gecontroleerd en tegen elkaar opgezet door een smerig rijke luxe bovenklasse als slaven en dieren. Een uittreksel uit de synopsis van Wikipedia:

Terwijl de burgers van het luxueuze Capitool in welvaart leven, vechten de mensen in de buitenste districten om het dagelijks bestaan. De meesten van hen lijden honger omdat het voedsel schaars is en zij het district niet mogen verlaten om in de omliggende bossen naar voedsel te zoeken. Om de macht van het Capitool over de burgers van Panem te demonstreren, worden elk jaar de zogenaamde Hongerspelen gehouden.

Beangstigend, is het niet?

Steeds nieuwe beproevingen, steeds hogere prijzen voor voedsel, energie en brandstof jagen de mensen overal de armoede en woede in. Overal brokkelen economieën af, sommige zijn al bezig in te storten. Overal voedselrellen, overal tekorten. Overal bewaking, de “politie, uw vriend en helper” die op veel plaatsen muteert in knokploegen van de autoriteiten – veel politiemensen die dit zien, worstelen met depressies, schrijft Niki Vogt.

In meer dan 100 landen over de hele wereld kookt het over en gaat het met de mensen slechter. Veel landen staan op de rand van het faillissement omdat de rente op staatsobligaties voortdurend stijgt. Omdat de ECB heeft aangekondigd dat zij niet langer zal betalen voor elke staatsobligatie die de uitgevende EU-staat niet meer kan aflossen, schieten de rentetarieven de hoogte in. De zwakke EU-staten (het zogenaamde zuidelijke spoor) moeten plotseling rentes tot 5% (en stijgend) bieden, willen hun staatsobligaties überhaupt gekocht worden. Het gevolg is alleen maar dat deze landen daardoor nog verder in de insolventie geraken, omdat zij al jaren hun schulden op de dag van de vervaldag aflossen met nieuw geleende schuld. Tot nu toe was dat mogelijk omdat de rentevoeten niet ver van “nul” waren.

In Sri Lanka heeft het volk de regering omvergeworpen. De nieuwe man, Ranil Wickremesinghe, is naar verluidt gouverneur van het WEF en heeft eerst, als proefballonnetje in bepaalde streken, ingevoerd dat benzine alleen met een QR-code gekocht kan worden. Hier ziet men dat deze digitale QR-vaccinatiepaspoorten zich zeer snel en bij de eerste gelegenheid uitbreiden naar andere, belangrijke aspecten van het leven. Blijkbaar is Sri Lanka van de regen in de drup beland met de volksopstand. Maar het ziet ernaar uit dat er ook een opstand tegen zal komen. De nieuwe heerser dreigt al met een harde aanpak.

Sri Lanka toont ons waarheen wij op weg zijn. Energietekorten en voedseltekorten zijn vergif voor de staten, vooral nadat zij verzwakt zijn door de zinloze martelmaatregelen van de regeringen vanwege Corona. Zodra de goed geoliede machinerie van de wereldhandel tot stilstand komt, stort alles als een kaartenhuis in elkaar. De bevoorradingsketens worden tot het uiterste getimed en veel ervan storten in. Tekorten aan goederen doen de prijzen stijgen, omdat iets zeldzaams dat velen willen hebben, een hogere prijs opbrengt.

De eerste aanval op de structuren van de samenlevingen, de wereldeconomie en het mondiale financiële systeem kwam van Covid (of eerder hoe de regeringen er in opdracht van de WHO en de machtige WEF-mensen mee omgegaan zijn). Dit gecoördineerde, parallelle optreden van de staten met lockdowns, vaccineren, bang maken en straffen, is wat het WEF in zijn documenten “lockstep” noemt. De naam van de overeenkomstige oefening die het WEF in het najaar van 2019 hield, was “Event 201” en vloeit voort uit het feit dat er in deze kringen van wordt uitgegaan dat er elk jaar wel ergens zo’n 200 epidemieën uitbreken, maar dat er op een gegeven moment “de grote” zal zijn – de pandemische gebeurtenis, de 201e gebeurtenis. En zie, er werd een uitbraak van een nieuw gevaarlijk Coronavirus in de wereld gesimuleerd (hoewel het in de simulatie in Zuid-Amerika uitbrak) en een paar weken later gebeurde het ook echt, met precies hetzelfde virus uit de simulatie.

  Trump heeft gelijk: De VS doen veel meer dan de EU in Oekraïne

De voedselcrisis werd ook geacteerd in de oefening “Food Chain Reaction“.

Het gebrek aan meststoffen zal een catastrofe teweegbrengen. Als er volgend jaar niet genoeg kunstmest is voor de velden, zullen er in het hele land mislukte oogsten zijn. Aangezien deze problemen niet beperkt blijven tot één land, maar heel Europa zullen treffen, is het nu al te voorzien dat wij niet zomaar alles uit andere landen zullen kunnen importeren, want de globalisten spelen dit spel bijna overal. Maar zo lang hoeven wij niet te wachten. Er broeit al iets ergs, zoals boer Anthony Lee duidelijk beschrijft in de video hieronder.

Het probleem: door de meststoffenvoorschriften waren de bodems jarenlang “onderbemest” geweest. Men had zich gewoon “misrekend”. Nu is zelfs op veel eersteklas gronden het eiwitgehalte van tarwe gedaald tot onder de 8,8 procent. Baktarwe heeft 12 procent eiwit nodig. Dit betekent dat het meel niet meer gebruikt kan worden om brood te bakken. In 1a hoogproductief land, Duitsland, is er geen tarwe meer die geschikt is om brood te bakken, als gevolg van onjuiste berekeningen en onprofessionele voorschriften. Dat, vrienden, is groenglobalistische politiek.

De incidenten stapelen zich op, en wijzen allemaal in dezelfde richting:

Wat nog maar enkele maanden geleden als een wilde samenzweringstheorie zou zijn beschouwd, kan vandaag nauwelijks worden ontkend. Branden in meer dan 100 voedselverwerkende fabrieken in Amerika, een tekort aan babyvoeding en een opzettelijke weigering om Amerika’s overvloedige binnenlandse energiebronnen weer op gang te brengen, zijn allemaal aanwijzingen voor de opzettelijke aard van dit plan. De eerste daad van Biden na zijn verkiezing was het sluiten van de oliepijpleiding uit Canada. Zonder betaalbare energie is er geen kunstmest, en zonder kunstmest is er geen landbouw. Sinds Biden zijn ambt heeft aanvaard, voelen de Amerikaanse boeren zich onder druk gezet om te stoppen met landbouw. Elke dag schijnt de regering nieuwe maatregelen te nemen om het probleem nog te verergeren. Californië, bijvoorbeeld, heeft een nieuwe wet aangenomen die onafhankelijke truckers de toegang tot Californische havens ontzegt. Onafhankelijke vervoerders vormen de meerderheid van de truckers, en dit zal alleen maar leiden tot meer chaos in de aanvoerketen, zoals vorig jaar in de havens van L.A. te zien was. De chaos duurde maanden en was de oorzaak van de verdere vernietiging van duizenden kleinere bedrijven die geen goederen meer konden krijgen. Incompetentie alleen kan dit niet verklaren.

Een lijst van alle branden tot en met mei, vindt u hier.

Als u van het midden- en kleinbedrijf af wilt en de groten alles wilt laten controleren, dan is het afbreken van toeleveringsketens en het vernietigen van middenstandsbedrijven een prima manier om dat te doen. Omdat u niet voor elk product een onbeheersbare hoeveelheid plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen over de hele wereld kunt controleren. Zij zullen altijd in concurrentie zijn en zo de prijzen relatief laag houden. Zij bieden keuze. Zij behoren toe aan bekwame mensen, die zich niet zo gemakkelijk van de wijs laten brengen. Dat kunt u helemaal niet hebben. Moeten zij dan verdwijnen, zodat de wereldreuzen ongehinderd hun prijsafspraken kunnen maken en hun gebieden kunnen afbakenen?

  De vaccin "Berlijnse muur" wordt eindelijk neergehaald nu het Hooggerechtshof van NY het "grillige" vaccinatiemandaat van NYC verwerpt

De Rockefeller Foundation schrijft al sinds 2020 over “het opnieuw instellen van de plaat”. Wat wordt daarmee bedoeld? Volledige controle over de voedselvoorziening door de grote multinationale agro-industrieën. Er zullen genetisch geoptimaliseerde groenten zijn die extra, kunstmatige vitaminen bevatten, nepvlees van insecten, en heel veel smaakstoffen om het allemaal lekker te maken. “Supervoeding” voor het menselijke vee. En natuurlijk voedselrechtvaardigheid. Maar dit zal er niet voor zorgen dat alle mensen voldoende gezond voedsel krijgen, maar dat de wereldwijde elites bepalen wat wij te eten krijgen en hoeveel. En degenen die hun zaakjes niet voor elkaar krijgen, zullen problemen krijgen. Dit is – zoals alles wat uit de globalistische hoek komt – prachtig geformuleerd, heel vriendelijk, vol bezorgdheid om de mensheid, met de allerbeste bedoelingen. U kunt het allemaal hier lezen. Voor dit Rockefeller laboratorium gaat het in de eerste plaats alleen maar over voedsel voor de VS.

Bill Gates, een van de grandes van deze wereldwijde kliek van biljonairs, weet natuurlijk waar de reis heen gaat. Zie, hij is nu de grootste eigenaar van landbouwgrond in Amerika en is bezig nog meer landbouwgrond op te kopen. Er is een tekort aan babymelk – en hij heeft geïnvesteerd in babymelk. Hij heeft geïnvesteerd in landbouwgrond, en er is een tekort aan voedsel. Hij heeft geïnvesteerd in vaccins, en er is een pandemie en er zullen nog meer pandemieën komen.

“Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst het volk; Wie de energie beheerst, kan hele continenten beheersen; hij die het geld beheerst, kan de wereld beheersen.” – Henry Kissinger

De energie van de wereld is niet langer in handen van de globalisten (tenzij het allemaal gezamenlijk gepland is om ons via een soort “oorlogseconomie” in de Grote Reset te brengen). Dat zien we nu met gas en olie. Dankzij de groene, hernieuwbare energie, die ons naar een geurige, stralende toekomst moest leiden, worden wij bedreigd met landelijke black-outs van onbepaalde duur in de winter en koude huizen. Ook de industrie zal gedeeltelijk van elektriciteit worden afgesloten; in de energiesector wordt dit “load shedding” (het uitschakelen van delen van het elektriciteitsnet tijdens de piekperiodes. red.) genoemd. Dit zal het zakenlandschap in Duitsland en Europa verder uitdunnen. Het is zelfs in de afzienbare toekomst niet mogelijk om uit de energiezooi te komen zonder Russisch gas en olie.

Controle over het geld van de wereld? Ook dat is voorbij. Tientallen jaren van sancties van de VS en zijn bondgenoten tegen Rusland, Venezuela, China en andere landen om het een of ander – hebben er al enige tijd geleden toe geleid dat deze staten en hun periferie hun eigen betalingssystemen ontwikkelden, die zij onmiddellijk na het oplaaien van de Oekraïne-crisis in werking konden stellen. De nieuwe CIPS, die Rusland, China India en vele andere staten nu gebruiken in plaats van SWIFT, is vrijwel onmiddellijk in werking getreden toen de sancties werden aangenomen.

Er blijft dus alleen voedsel over.

Wij moeten daar klaar voor zijn en voorbereid. Wij zien dit op het ogenblik in Nederland. Dit zijn goede, reeds lang gevestigde, sterke boerenfamilies. Nederland is een graanschuur en vleeskamer en exporteert hoge kwaliteit. Aangezien er niets meer komt uit Oekraïne, de graanschuur van de wereld, is het niet meer dan logisch om de Nederlandse landbouweconomie te vernietigen, om de reeds genoemde redenen. Maar ook hier hebben zij zich misschien misrekend:

De Nederlandse boeren zullen zich daar niet bij neerleggen, en boeren uit de hele wereld hebben zich bij hun protest aangesloten, omdat zij met dezelfde bedreigingen te maken hebben. Het o zo milieuvriendelijke verbod op kunstmest is een belangrijk onderdeel van de Grote Reset en het Plan 2030 van de VN. Sri Lanka en Ghana hebben deze agenda in de jaren ’90 aangenomen, in de veronderstelling dat zij een goede deal zouden krijgen. Beide werden geld, leningen en andere stimulansen beloofd, beide werden onder druk gezet om af te zien van kunstmest en om buitenlandse zaden te kopen. Met rampzalige gevolgen: de landen die vroeger zelfvoorzienend waren op voedselgebied hebben nu niet meer hun oude voorraad zaden en planten, die vele generaties lang aan de milieuomstandigheden zijn aangepast, en die kan niet meer zo snel geproduceerd worden. In plaats daarvan hebben deze landen nu een veel te grote schuldenlast en breidt de honger zich uit. (Ghanese kleine boeren tussen landbouwmodernisering en aan de plaats aangepaste landbouw).

  De Grote Onteigening

Uit de samenvatting van de studie hierover:

Ecofarming of landbouwmodernisering – twee alternatieven voor ontwikkeling. (…) Het legt uit hoe de verslechtering van de economische situatie als gevolg van het structurele aanpassingsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds/Wereldbank de boeren dwingt de landbouw te moderniseren. Dit veroorzaakt grote sociale risico’s, maakt de boeren kwetsbaarder, verdiept de sociale differentiatie en verergert de milieuproblemen. Integendeel, de biologische landbouw vergt extra inspanningen zonder de economische ontberingen van de landbouwers te verlichten. (…) De biologische landbouw van zijn kant eist extra werk van de landbouwers, maar zonder hen te helpen in hun huidige benarde situatie.

Dan draait ineens alles om de vraag hoe deze landen, waarvan de landbouwcultuur, die soms duizenden jaren oud is, gewoon van bovenaf zonder enig benul vernietigd is, nu alle schulden moeten gaan betalen.

U ziet hier hoe snel de graanprijzen reageren, en hoe ze omhoog schieten als gevolg van bevoorradingsproblemen, maar dan weer (licht) dalen zodra de voorraden binnenkomen:

De graanprijzen zijn vrijdag gekelderd. De reden is de ondertekening van een overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne over de export van Oekraïens graan uit de havens aan de Zwarte Zee. Dit werd donderdagavond reeds aangekondigd door het bureau van de Turkse president Tayyip Erdogan. Als gevolg daarvan zijn de tarweprijzen op de wereldmarkt donderdag al sterk gedaald en dalen zij ook vrijdag sterk. Op de Europese termijnmarkt daalden de tarweprijzen met 18 euro per ton tot 333 euro per ton bij het begin van de handel op vrijdag.

Er zij op gewezen dat de tarweprijzen in januari 2021 nog 220 €/ton bedroegen en vóór dit akkoord 420 €/ton. Blijkbaar moesten de VS toch toegeven, omdat de Europese regeringen geen Hunger Games meer wilden meespelen:

Vorige week hebben de Verenigde Staten getracht de uitvoer van Russische levensmiddelen en meststoffen te vergemakkelijken door banken, scheepvaart- en verzekeringsmaatschappijen te verzekeren dat dergelijke transacties de sancties van Washington tegen Moskou niet zouden overtreden. De woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei in een verklaring dat de EU-landen ook enkele vroegere sancties willen versoepelen om de voedselzekerheid in de wereld te garanderen, en voorwaarden willen scheppen voor de ongehinderde uitvoer van graan en meststoffen.

In een andere bijdrage wordt nogal voorzichtig uitgedrukt dat “wereldkrachten” de graanprijzen manipuleren: “Graanprijzen zijn speelbal van wereldkrachten – markt van extremen”.

De meesten slaapwandelen nog steeds en geloven dat het allemaal wel weer goed zal komen en dat we er volgend jaar wel om zullen lachen. Mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Degenen die hier lezen weten wel beter. Laten wij ons zo goed mogelijk voorbereiden om het allemaal goed door te komen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

HONGERSNOOD DOSSIER

“Geen geld voor brood” – Uitgehongerde Italianen bestormen het stadhuisVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelScott Ritter: De Russische drone-fantasie van Washington
Volgend artikelDag 150 van de Russisch-Oekraïense oorlog – Zelensky lijkt vastbesloten om miljoenen Oekraïners in de houtversnipperaar te gooien
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

  • Als die kutmensen nooit die perverse bezigheden waren begonnen was er geen dier afhankelijk geworden van het afval. Dus kom graag alleen met wat zinnigs of neem je injecties.

   • Het mensdom weigert te doen, wat Ananke[ Noodwendigheid] van hun vraagt en is verworden tot een speelplaats voor demonische machten en kindermisbruikers!

 1. Toen mijn dochter jaren geleden aan mij vroeg o deze film samen met haar te kijken was mijn eerste reactie: hoe lang voordat di waarheid wordt? Nu dus. Bedankt zwak, ziek en misselijk volk dat jullie dit hebben laten gebeuren.

 2. @Truth .
  Slechte film .
  Kwam niet een door de voortieteling !
  Nee kom met beters op de proppen.
  De hungergames (alle3) gezien ..
  Matig en voorspelbaar .
  Groeten .

 3. Als je de bijbel had gelezen, dan zie je dit ook aankomen.
  Maar het idee uit de films dat er na een atoomoorlog nog iets van een distopische samenleving bestaat is valse hoop, dus ingegeven door valse krachten.
  Veel van wat nu gebeurd, kan je ook lezen in de profetiën van Bertha Dudde.
  Hetgeen nu, en altijd, gebeurt, is God’s wil.
  Anders greep God echt wel in.
  Het kaf wordt van het koren gescheiden.
  Zorg dat je het koren bent.

 4. Allee weer een doemscenario. Al eens bedacht dat er ook goede kanten aan zijn?
  De vruchtbare grond is danig uitgeput door overmatig bemesten en ploegen en biotech zaden. En nu is het weer de schuld van het klimaat. Te warm? Dju toch nu zijn de tomaten te rap rijp. Te droog? Bloemkolen weggooien.
  Teveel appels, te weinig dit, te nat, te duur…
  Ach de subsidies compenseren wel. Ik heb nog geen ene boer weten honger lijden.
  7 magere en 7 vette jaren.
  Hunger games? Gewoon lage chantage. Smeerlapperij.

 5. Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One (2023)
  Dit is onze kans om de waarheid te controleren, het concept van goed en kwaad, voor iedereen, voor de komende eeuwen. De idealen waar je voor vecht, zijn nep, hebben nooit bestaan. Je moet een kant kiezen.
  (Op zich niks mis mee, film, verhaallijn etc, en per slot alweer MI:7~8, niet alsof er gezocht wordt naar een paardendief. Maar, die combinatie van dingen, net als de laatste Bondfilm?)

  MI:7 Dan. Death-jab/trainwreck. Ergens vechtpartij in treincoupe, met gebruik van een injectiespuit, in een houdgreep-conversatie moment (trailer in cinemavoorprogramma)
  ‘just one jab away form clothing the blood in your veins’ oid

  Ik geloof nog best dat acteurs veelal gewoon doen wat het script en de regissuer verlangd.
  En dat veel scenes en takes in verschillende maar zelfde vormen worden opgenomen en pas na de montage een geheel worden.
  De grap is, het staat toch wel mooi in het script.

  wij zijn de grap
  werkelijk

 6. Inhuldiging Joe Biden bevestigt onze voorspelling over Hunger Games

  Sowieso is lady gaga die zong onder de macht van de illuminatie, ontzettend satanisch belast, etc….maar het gaat vooral om de jurk die ze aan had.

  Die jurk komt rechtstreeks uit de film “the hunger games”.

  Op het plaatje hieronder zie je links de jurk in “the hunger games” en rechts dus lady gaga

  https://www.niburu.co/images/2021/jan/bid1.jpg

  Hier heb je lady gaga

  LADY GAGA HAS A SCHLONG. HOW’S IT HANGIN’ DUDE?

  https://www.bitchute.com/video/lj2Q37u3GmmM/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in