In de loop der jaren heb ik herhaaldelijk vastgesteld dat alle medische aanbevelingen het best met een grote dosis scepsis kunnen worden behandeld. Nergens geldt dit meer dan bij de behandeling van kanker, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Patiënten die de diagnose kanker krijgen, bevinden zich in een shocktoestand. En terwijl ze in een shocktoestand verkeren, moeten ze heel snel een aantal cruciale beslissingen nemen.

Een van de grote vragen is vaak: “Moet ik chemotherapie nemen?”

Chemotherapie kan de overlevingskansen van een patiënt met drie tot vijf procent verbeteren, hoewel dat bescheiden cijfer meestal te ruim is. Het is bijvoorbeeld bewezen dat chemotherapie voor borstkankerpatiënten een verbetering van de overleving van iets meer dan 2,5% oplevert.

Als je bedenkt dat chemotherapie dodelijk is en vreselijke schade toebrengt aan gezonde cellen en aan het immuunsysteem, is het moeilijk de waarde van chemotherapie in te zien.

Ik denk niet dat het overdreven is te stellen dat een groot deel van de hype rond chemotherapie de behandeling op het gebied van fraude heeft gebracht – veel frauduleuzer dan behandelingen die door de gevestigde orde als irrelevant of schadelijk worden afgedaan.

De kans is groot dat de artsen die u verzorgen – vooral de gespecialiseerde oncologen in het ziekenhuis – chemotherapie zullen aanbevelen. Ze kunnen hard aandringen om hun aanbeveling te aanvaarden. Ze kunnen zelfs boos of afwijzend zijn of aannemen dat u onwetend of bang bent als u besluit het niet te willen. Goede doelen voor kankerbestrijding roepen vaak enthousiast over chemotherapie. Maar ze zijn ook vaak nauw verbonden met de farmaceutische bedrijven die geld verdienen aan chemotherapie – waardoor ze naar mijn mening deel uitmaken van de grote en bloeiende “kankerindustrie”. Het is belangrijk te onthouden dat farmaceutische bedrijven bestaan om geld te verdienen en zij zullen alles doen wat nodig is om dit doel te bereiken. Ze liegen en bedriegen met schrikbarende regelmaat en hebben er geen belang bij patiënten te helpen of levens te redden. Onthoud dat: het enige doel van farmaceutische bedrijven is geld verdienen, ongeacht de menselijke kosten. Ze zullen met plezier potentieel levensreddende informatie achterhouden als dat hun winst ten goede komt. Ik ben ervan overtuigd dat door zich aan te sluiten bij farmaceutische bedrijven, kankerbestrijdingsorganisaties corrupt zijn geworden.

Er wordt weinig of geen advies gegeven aan patiënten over hoe zij zelf het risico kunnen verminderen dat hun kanker terugkeert. De implicatie is dat het chemotherapie of niets is. Zo is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat artsen borstkankerpatiënten vertellen dat zij zuivelproducten moeten vermijden, hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat zij dat wel moeten doen.

De enige zekerheid is dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat iemand u überhaupt de waarheid over chemotherapie zal vertellen. De trieste waarheid is dat de statistieken over chemotherapie natuurlijk worden vervalst om de verkoop en dus de winst van de farmaceutische bedrijven te stimuleren. En de sterfgevallen ten gevolge van chemotherapie worden vaak verkeerd gerapporteerd of onderschat. Als bijvoorbeeld een patiënt die chemotherapie heeft gehad, overlijdt aan een plotselinge hartaanval, zal zijn dood waarschijnlijk worden opgegeven als een hartaanval – en niet als een gevolg van de kanker of de chemotherapie. Er wordt misschien gesuggereerd dat de dood verband houdt met de behandeling, maar het serum wordt waarschijnlijk niet met naam en toenaam genoemd. Noch de chemotherapie, noch de kanker zal verantwoordelijk worden geacht. In de praktijk betekent dit dat de overlevingsstatistieken voor chemotherapie aanzienlijk slechter zijn dan de cijfers die beschikbaar worden gesteld – aanzienlijk slechter zelfs dan het positieve effect dat een onschadelijke placebo zou hebben.

Nog iets: patiënten die chemotherapie krijgen en vijf jaar overleven, worden geteld als genezen door chemotherapie. En patiënten die chemotherapie krijgen en vervolgens vijf en een klein aantal jaren na hun diagnose overlijden, tellen niet mee als sterfgevallen door kanker. En ze tellen zeker niet mee als sterfgevallen door chemotherapie.

Een academische studie uit 2016 bekeek de vijfjaarsoverleving en concludeerde dat bij 90% van de patiënten (waaronder de meest voorkomende borstkankertumoren) chemotherapie de vijfjaarsoverleving met minder dan 2,5% verhoogde. Slechts een zeer klein aantal kankersoorten (zoals zaadbalkanker en de ziekte van Hodgkin) werd effectief behandeld met chemotherapie. Naast dit trieste succespercentage mag niet worden vergeten dat chemotherapie het immuunsysteem lam legt (nu eindelijk erkend als belangrijk in de strijd tegen kanker), alle levende cellen beschadigt, de darmen beschadigt, misselijkheid en oorsuizen kan veroorzaken, zenuwen kan beschadigen, het beenmerg kan beschadigen en dat ook doet, met als gevolg dat leukemie ontstaat, (verbijsterend genoeg is iatrogene myeloïde leukemie, meestal “therapiegerelateerd” genoemd in een poging de ziekte van de artsen weg te houden, in tien procent van de gevallen het gevolg van chemotherapie), beschadigt het hart en het gehoor en zal bij een aanzienlijk aantal patiënten de dood tot gevolg hebben.

  Het is tijd om doodsbang te zijn

Het is waar dat chemotherapie de grootte van een tumor kan verminderen, maar bij kanker in stadium 4 lijkt chemotherapie de kanker aan te moedigen om sneller en agressiever terug te keren. De kankerstamcellen lijken onaangetast te blijven door de chemotherapiemiddelen.

Desondanks is het protocol bij de behandeling van kanker om chemotherapie te gebruiken en zijn artsen altijd terughoudend om iets anders te proberen.

De Academy of Royal Medical Colleges, die 24 Royal Colleges en een aantal andere belangrijke gezondheidsinstanties vertegenwoordigt, heeft gemeld dat chemotherapie meer kwaad dan goed kan doen wanneer deze wordt voorgeschreven als palliatief voor terminaal zieke kankerpatiënten. De colleges bekritiseren voorstanders van chemotherapie voor het “wekken van valse hoop” en het doen van “meer kwaad dan goed”. Zij concluderen dat het onwaarschijnlijk is dat chemotherapiemedicijnen werken.

Aan de andere kant was ik niet verbaasd dat een grote liefdadigheidsinstelling voor kanker het niet eens is met de 24 medische colleges en beweert dat duizenden patiënten er wel degelijk baat bij hebben. Mijn standpunt, waarvan ik erken dat het waarschijnlijk niet wordt gedeeld door de meerderheid van de huisartsen of oncologen, is dat veel kankerliefdadigheidsinstellingen over de hele wereld het onaanvaardbare gezicht van de kankerzorg zijn. Ze lijken me meer bezig met geld verdienen en de farmaceutische bedrijven rijk houden dan met de zorg voor patiënten.

Een ander rapport heeft geconcludeerd dat chemotherapie in sommige omstandigheden de verspreiding van kankercellen juist kan bevorderen. In 2017 werd bijvoorbeeld gemeld dat wanneer borstkankerpatiënten vóór een operatie chemotherapie krijgen, het medicijn ervoor kan zorgen dat de kwaadaardige cellen zich naar verre plaatsen verspreiden – wat resulteert in uitgezaaide kanker en de patiënt rechtstreeks van stadium 1 naar stadium 4 stuurt.

Wetenschappers analyseerden weefsel van 20 borstkankerpatiënten die 16 weken chemotherapie kregen en bij de meeste patiënten was het weefsel rond de tumor meer vatbaar voor uitzaaiing. Bij vijf van de patiënten was het risico op uitzaaiing vijf keer zo groot. Bij geen van de patiënten was het weefsel rond de tumor minder vriendelijk voor kankercellen en voor uitzaaiing. Het probleem lijkt te zijn dat kankercellen een groot vermogen hebben om zichzelf te transformeren en dat de chemotherapie, bedoeld om kankercellen te doden, de ontwikkeling van cellen die resistent zijn tegen de medicijnen, die de behandeling overleven en een nieuwe kanker vormen, kan bevorderen.

De enige bekende bijwerking van chemotherapie is haaruitval. Maar dat is eerlijk gezegd het minste probleem. Chemotherapie doodt zowel gezonde cellen als kankercellen en de ernst van de bijwerkingen hangt af van de leeftijd en de gezondheid van de patiënt, alsmede van het soort medicijn dat wordt gebruikt en de dosering waarin het wordt voorgeschreven. En terwijl sommige bijwerkingen na de behandeling verdwijnen (als de goede cellen zich herstellen), zijn er ook bijwerkingen die nooit verdwijnen.

Ik heb de ernstige bijwerkingen al eerder genoemd, maar hier volgt ter herinnering een lijst van slechts enkele van de problemen die door chemotherapiemedicijnen kunnen worden veroorzaakt:

 • De cellen in het beenmerg kunnen worden beschadigd, waardoor een tekort aan rode bloedcellen ontstaat en mogelijk leukemie.
 • Het centrale zenuwstelsel kan worden beschadigd, met als gevolg dat het geheugen kan worden aangetast en het vermogen van de patiënt om zich te concentreren of helder te denken kan veranderen. Het evenwicht en de coördinatie kunnen veranderen. Deze effecten kunnen jaren aanhouden. Behalve aantasting van de hersenen kan chemotherapie ook pijn en tintelingen in handen en voeten, gevoelloosheid, zwakte en pijn veroorzaken. Niet verrassend is een depressie niet ongewoon.
 • Het spijsverteringsstelsel wordt vaak aangetast met zweren in de mond en keel. Deze kunnen infecties veroorzaken en ervoor zorgen dat voedsel onaangenaam smaakt. Misselijkheid en braken kunnen ook voorkomen. Het gewichtsverlies in verband met chemotherapie kan een gevolg zijn van verlies van eetlust.
 • Naast haaruitval (die het haar over het hele lichaam kan aantasten) kan de huid geïrriteerd raken en kunnen de nagels van kleur en uiterlijk veranderen.
 • De nieren en de blaas kunnen geïrriteerd en beschadigd raken. Opgezwollen enkels, voeten en handen kunnen het gevolg zijn.
 • Osteoporose is een vrij algemeen probleem en verhoogt het risico op botbreuken en -breuken. Vrouwen die borstkanker hebben en een behandeling ondergaan om hun oestrogeengehalte te verlagen, lopen een bijzonder risico.
 • Chemotherapie kan hormoonveranderingen veroorzaken met allerlei symptomen.
 • Het hart kan worden beschadigd en patiënten die al een zwak hart hebben, kunnen door de chemotherapie worden verergerd.
 • En het andere probleem met chemotherapie is dat het het immuunsysteem kan beschadigen.
 • En het is bekend dat chemotherapie het DNA kan beschadigen.
 • En verandert chemotherapie de aard van de kankercellen? Kan het bijvoorbeeld een verandering teweegbrengen van een oestrogeengevoelige kankercel in een triple negatieve cel – veel moeilijker te behandelen?
 • En dan is er nog het risico dat chemotherapie de cellen door het lichaam verspreidt.
 • Ten slotte zijn er steeds meer aanwijzingen dat chemotherapie de dood van een aantal patiënten kan bespoedigen.
  Dr. Coleman: Ze willen je vermoorden - Dit is hoe ze het zullen doen (Nederlands transcript)

Geneesmiddelenbedrijven, kankerhulporganisaties en artsen bevelen chemotherapie aan omdat er veel geld mee te verdienen valt. Het minst vergeeflijk zijn de liefdadigheidsinstellingen voor kanker, die bedoeld zijn om mensen te beschermen, maar die meedogenloos misbruik maken van patiënten.

Zoals altijd is de medische literatuur verwarrend, maar in de “Annuals of Oncology” vond ik het volgende: “het voorafgaande gebruik van chemotherapie lijkt de algemene uitkomst van de ziekte niet te beïnvloeden”.

De meeste artsen zullen u dit niet vertellen, of het zelfs aan zichzelf toegeven, maar in sommige ziekenhuizen sterven tot 50% van de patiënten aan kankergeneesmiddelen. Uit een studie van Public Health England en Cancer Research UK blijkt dat 2,4% van de borstkankerpatiënten binnen een maand na aanvang van de chemotherapie overlijdt. De cijfers zijn nog slechter voor patiënten met longkanker: 8,4% van de patiënten overlijdt binnen een maand na behandeling met chemotherapie. Wanneer patiënten zo snel sterven, denk ik dat het veilig is om aan te nemen dat zij gedood zijn door de behandeling en niet door de ziekte. In één ziekenhuis werd het sterftecijfer voor patiënten met longkanker die met chemotherapie werden behandeld, gerapporteerd op meer dan 50%. Natuurlijk hielden alle ziekenhuizen die deelnamen aan de studie vol dat het voorschrijven van chemotherapie veilig gebeurde. Als we dit accepteren, moeten we ook de geldigheid van chemotherapie in twijfel trekken. Uit de studie bleek dat de cijfers vooral slecht zijn voor patiënten die in slechte algemene gezondheid verkeren wanneer zij met de behandeling beginnen.

Denk vervolgens hier eens over na.

In het Verenigd Koninkrijk publiceert de National Health Service uitgebreide richtlijnen over wat er moet gebeuren als chemotherapiemedicijnen worden gemorst. Er zijn crisisnoodprocedures die moeten worden gevolgd als chemotherapiemedicijnen op de grond vallen. En toch worden deze medicijnen in het lichaam van mensen gebracht. En residuen van deze gevaarlijke chemicaliën worden uitgescheiden in de urine en komen vervolgens in het drinkwater terecht. (Ik heb tientallen jaren geleden uitgelegd hoe residuen van voorgeschreven medicijnen in ons drinkwater terechtkomen).

Het is nauwelijks verrassend dat veel patiënten die worden behandeld met chemotherapie melden dat hun kwaliteit van leven is gekelderd.

  Dr. Coleman: Hoeveel mensen zal deze nieuwe covid prik doden of verminken?

De standaard oncologische benadering van kanker is het geven van chemotherapie en dan afwachten of de kanker terugkeert. Zo ja, dan wordt meer chemotherapie voorgeschreven. De tragedie is dat chemotherapie voor veel patiënten meer kwaad dan goed doet. Verbazingwekkend genoeg sterft een kwart van de kankerpatiënten aan een hartaanval – vaak veroorzaakt door diep-veneuze trombose en door emboli en veroorzaakt door de fysieke stress van chemotherapie. Maar deze sterfgevallen zijn niet opgenomen in de officiële statistieken – noch voor kanker, noch, wat even belangrijk is, voor chemotherapie. Het is niet overdreven om te zeggen dat de gevestigde orde met de cijfers knoeit om haar eigen, grotendeels commerciële doeleinden te dienen – door bij elke gelegenheid de deugden van geneesmiddelenfabrikanten aan te prijzen en nooit na te laten twijfel te zaaien over elk middel dat de enorme kankerindustrie zou kunnen bedreigen.

Hier is nog iets wat u misschien niet weet.

Tijdens de lockdowns en de bezorgdheid over covid-19 werden patiënten die chemotherapie kregen, van hun behandeling afgehaald. Ze kregen te horen dat hun behandeling hun immuunsysteem zou aantasten en dat ze daarom kwetsbaarder zouden zijn voor het coronavirus. Dat is een belangrijke bekentenis, want één ding weten we zeker: een gezond immuunsysteem is van vitaal belang om kanker te bestrijden.

Artsen zullen u dit alles waarschijnlijk niet vertellen, maar ze zullen het ook niet ontkennen omdat het allemaal waar is.

Het komt erop neer dat behandelingen die worden beschreven in klinische proeven, die worden betaald door farmaceutische bedrijven en over het algemeen worden beoordeeld door artsen met banden met farmaceutische bedrijven, en vervolgens worden gepubliceerd in medische tijdschriften die grote hoeveelheden reclame van farmaceutische bedrijven accepteren, de enige behandelingen zijn die de medische wereld accepteert. Er wordt veel gesproken over “peer review”-proeven, maar dat betekent allemaal dat een of twee andere artsen met banden met farmaceutische bedrijven het artikel hebben bekeken en goedgekeurd.

Het woord “corrupt” komt niet in de buurt van de beschrijving van dit hele incestueuze systeem.

Iedereen die chemotherapie wil, moet het krijgen. Ik probeer niemand ervan te weerhouden de medicijnen te gebruiken waarvan hij denkt dat ze hem kunnen helpen. Ik ben alleen geïnteresseerd in het verstrekken van onbevooroordeelde, onafhankelijke informatie die patiënten kan helpen om voor zichzelf de juiste beslissing te nemen.

Maar al te vaak, vrees ik, smeken patiënten om behandeling, volkomen begrijpelijk, omdat ze willen dat er iets gebeurt en omdat ze misleid zijn door de door geneesmiddelenfabrikanten geïnspireerde en betaalde hype over chemotherapie. En artsen geven die behandeling, ook al zou een beetje onderzoek hen vertellen dat ze meer kwaad dan goed doen. Er zijn maar een paar vormen van kanker die goed kunnen worden behandeld met chemotherapie – maar dat zijn er maar heel weinig en die worden onterecht en onredelijk gepromoot als succesverhalen door de farmaceutische bedrijven en hun sjacheraars.

Wat men vergeet is dat chemotherapie de lichaamseigen beschermingsmiddelen van de patiënt ernstig kan beschadigen – en bij sommige patiënten dus oneindig veel meer kwaad dan goed kan doen.

Elke patiënt moet voor zichzelf beslissen – en met zijn arts het bewijs voor en tegen chemotherapie in zijn situatie bespreken. Maar ik denk dat alle patiënten recht hebben op de achtergrondinformatie die zij nodig hebben om dat beoordelingsproces te vergemakkelijken.

Helaas is de onwetendheid over chemotherapie echter wijdverbreid en alomtegenwoordig.

Hoeveel vrouwen met borstkanker beseffen dat hun overlevingskansen beter zijn als zij een lage dosis aspirine nemen en zuivelproducten vermijden dan wanneer zij chemotherapie accepteren?

Artsen vertellen hun dat niet omdat zij als beroepsgroep zijn omgekocht door de farmaceutische industrie.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

DR. VERNON COLEMAN DOSSIER

Dr. Coleman: Dit is wat er vervolgens gaat gebeurenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen ongekende Russische mokerslag: Kiev – Lviv en 12 andere districten onder vuur genomen – Grootste aanval van Moskou tot nu toe (Video’s)
Volgend artikelVraag naar ongevaccineerd bloed is reëel, erkennen artsen knorrig
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

85 REACTIES

 1. Heb wel eens gehoord dat cannabis een positief effect op kanker heeft en het proces lijkt stil te zetten. Wel elke dag een cannabisje roken.

  • Je kan beter de olie nemen. Roken is en blijft slecht voor je.
   Ik heb begrepen dat juist thc goed tegen kanker is, vandaar dat het waarschijnlijk verboden is.
   Anders zouden ze wel alcohol verbieden en thc toestaan, als ze het echt goed met ons voor hadden.
   Hennep is verder een enorme waardevolle plant.
   Zou veel meer gebruikt moeten worden.

   • Standaard onzin napraat verhaaltje dat het roken ervan slecht zou zijn omdat roken slecht is punt. Onbewezen bullshit. Sterker nog, ik denk dat roken veel effectiever en beter is als olie, omdat het dan makkelijker overal in je lichaam wordt verspreidt en langer blijft hangen en effectiever het werk kan doen.

    Maar het is in ieder geval een feit dat meerdere mensen in terminale fase die kregen te horen dat ze nog maar een paar maanden hooguit hadden in een laatste wanhoopspoging op zoek zijn gegaan naar iets alternatiefs en door wiet compleet helemaal zijn genezen.

    Voor mij never ever nooit geen chemo. Alleen puur natuur wiet en als dat niet helpt dan toedeledoki dan is het mijn tijd en ga ik met plezier heen van deze zieke wereld op naar een mooiere realiteit.

    • Roken vernietigd veel werkzame stoffen in de cannabis, olie is full spectrum.

     Ik zeg niet dat het slecht is, maar dan is verdampen beter om de werkzame stoffen tot je te nemen.

     • Roken helpt bij pijn vanwege kanker. Cannabis met 20 % THC doodt kankercellen. Spaans onderzoek. Die planten zijn als zaad ook in NL te verkrijgen. Maar de zgn gedoogde 5 planten zelf kweken wordt door rechter in NL niet gedoogd. Bij huurhuis kun je er per direct uitgezet worden.

      • Ik verbrijzelde zes jaar geleden mijn hak door een ongeluk op mijn werk. Ik kreeg allemaal titanium plaatjes en schroefjes in mijn voet en had geluk dat mijn voet niet afgezet moest worden volgens de chirurg. Ik heb maandenlang vreselijk veel pijn gehad en ik kreeg oxicodon tegen de pijn voorgeschreven. Ik werd daar heel duf van en mijn ogen vielen telkens dicht en daardoor schaamde ik mij kapot voor mijn zoon die toen die tijd pas acht jaar oud was. Na vijf dagen besloot ik de pillen de deur uit te doen. Dit was geen leven zo. Dus ben ik cannabis gaan gebruiken samen met paracetamol. De paracetamol nam de pijn een beetje weg, maar cannabis zorgde ervoor dat ik de pijn op een andere plek kon zetten. Ik kon afstand nemen van de pijn op een of andere manier. (Beetje lastig om uit te leggen want het is meer een soort van geestelijke mindset). Cannabis heeft mij door een vreselijke periode van pijn geholpen en mijn zoon vond mij veel leuker dan onder de oxies. Hij heeft het er vandaag de dag nog wel eens over. Pa, zegt hij dan, Jij was best wel aardig en grappig toen jij wiet rookte. Nu rook ik nog wel eens wanneer het koud is want dan heb ik vaak last van mijn voet. Het geeft mij rust en maakt dat ik geen slechte zin krijg als ik pijn heb. En ik moet er niet aan denken om af te kicken van de oxies. Ik heb een aan heroïne verslaafde oom, dus ik weet donders goed wat opiaten met je doen. Vreselijk is dat!

       • @Dee, in Portugal bestaat de uitdrukking die klinkt als ´kareta´, de betekenis daarvan is dat degene die dat etiket krijgt opgeplakt in bepaalde kringen een ´niet blower´ is. Prachtig land; heb het driemaal mogen bezoeken. Je zoon is wanneer ik goed reken nu 14 jaren jong en op een leeftijd dat iets als roken en/of drinken en/of cannabis roken mogelijkerwijs een bepaalde aantrekkingskracht kan gaan uitoefenen. De leeftijd van het onderzoeken der dingen eventueel in combinatie met externe factoren. Geeft allemaal niet en behoort tot het leven, maar ik wil het geschreven hebben met toevoeging van het feit dat het in de meeste gevallen dondersmoeilijk is om er weer af te geraken. Gezien je ervaring met een heroïne verslaafde persoon is dat, ondanks dat het hier over zogenaamde harddrugs gaat, een stevig referentiekader.

        • “Gezien je ervaring met een heroïne verslaafde persoon is dat, ondanks dat het hier over zogenaamde harddrugs gaat, een stevig referentiekader”

         Ja, kun je wel zeggen. Ik was een tiener in de jaren 80. Vrienden die ik verloren heb door die klote drugs kan ik niet op mijn vingers tellen.

    • In de UK rookten we het met peterselie omdat algemeen bekend was dat die joint met tabak slecht voor je was. Roken is onderzocht. Behalve bij enkelen bij wie het roken van 1 joint schizofrenie kan veroorzaken hoeft het met verantwoord gebruik niet slecht te zijn. Toch is verslaving aan een groot probleem in NL. Lethargie een van de symptomen. Ik heb een jongen van 21 ontmoet ooit die na 1 joint schizofreen geworden was. is met een hersentest te voorkomen maar die gebeurd niet. Spaans onderzoek wees uit dat het innemen van Cannabis met 20 % THC kanker invitro geneest. Die zaden zijn te koop in NL. Maar het kweken van 5 planten niet gedoogd in NL en bij huurhuizen kun je er per direct uitgezet worden.

     • Het is net wie je bent. Toen mijn partner kanker kreeg werd een gemeenteambtenaar onze leverancier. Die had een kas vol achter huis. Die kas stond gewoon in het zicht dus de collegae van de gemeente móeten ervan geweten hebben.
      Terwijl mijn dealende collega met plantjes in zijn vensterbank zijn huis uit werd gezet en voortaan in zijn auto kon slapen.
      Die wietolie van die gemeenteambtenaar heeft mijn partner wel goed gedaan. Alleen al vanwege het beter slapen. Daardoor hebben we het leven veel langer kunnen rekken.
      De chemo was verwoestend. Geen gevoel meer in de voeten e.d. en maandenlang algehele malaise met een kots-emmer naast de stoel.
      Wat een tijd was dat………

  • cannabis olie doet heeft heel veel positieve dingen voor je lichaam, voor mij is er een wereld open gegaan.
   Zwaar onderdrukt medicijn.

   Tot begin 1900 volks medicijn nummer 1, en toen kwamen de rockefellers met hoe war on drugs omdat het niet te patenteren was.
   Kunnen ze er niet aan verdienen is het niet interessant.
   Net als bittere lucht gedroogde abrikozen pitten, ook verboden.

    • Abrikozenpitten bevatten de Vitamine 17, ook Laetrile genaamd. Gertrude schrijft er hieronder iets over. Wanneer je op het internet gaat zoeken, zul je verhalen tegenkomen dat het niet is aangetoond dat het werkzaam zou zijn aangaande ziekten, enz., maar er zijn ook positieve verhalen te vinden. De rest mag jezelf gaan onderzoeken wanneer je dat zou willen en wanneer je al niet op eigen onderzoek bent uitgegaan ondertussen.

     • In Chinese geneeskunde worden abrikozenpitten gebruikt. Ze werken op de longen en dikkedarm. In longen helpt t voor hoesten en piepende ademhaling In dikkedarm voor bevochtiging en om constipatie op te lossen.

  • Cannabis met een 20 % THC gehalte kan kanker genezen. Roken kan wel de pijn verminderen. Juicen kan ook een positief resultaat geven. CBD olie en THC olie heeft een grote geneeskrachtige werking. CBD olie doet binnen 10 seconden de epilepsie symptomen bij een hond afnemen. Wel opletten dat je bio of onbespoten koopt en geen GMO. Bill Gates heeft giga geinvesteerd in GMO cannabis telen. Ook dure medicatie op basis van gestandadiseerde cannabis in de UK verbouwd. Met onherkenbare namen reguliere medicatie. Maar planten zelf groeien kan je nog steeds giga in de problemen brengen. De gedoogde 5 blijkt de rechter ook niet altijd te tolereren. Het verhaal rond Laetrile ook interessant. Maar die pitten kun je gewoon online bestellen zonder problemen. Verbod schijnt door FDA gedaan te worden in de USA. Graviola bladeren idem. Verboden voor NL artsen, alternatieve therapeuten het voor te schrijven maar online gewoon te krijgen. Artimisin doodt invitro kankercellen.

 2. Hetzelfde verhaal als de cholesterolverlagers (statines) die hart en bloedvaten schade toebrengen in plaats van ze te beschermen.
  Hetzelfde verhaal als de corona-nepvaccins.
  Grotendeels hetzelfde verhaal als vrijwel alle echte vaccins, die vervangen kunnen worden door doeltreffende natuurlijker middelen (polio geneest door hooggedoseerde vitamine C, bijvoorbeeld)
  Hetzelfde verhaal als de margarines met meervoudig onverzadigde vetzuren, die inmiddels chemisch afval gebleken zijn en alweer ons hart meer beschadigen dan beschermen.
  En zoveel meer…

  • Dat van die margarines was meteen al bekend hoor. Die ouwe van me vertelde vroeger al dat hartchirurgen al in het begin klaagden over (bijv.) Becel dat zo slecht voor het hart was. De lui die ze moesten opereren vraten bijna allemaal die troep en (ook toen al) wilde niemand dat weten, konden ze het niet in de media krijgen.

 3. Goed artikel, wat mij opvalt is dat het bij het punctie nemen al fout gaat. Men moet naar de core vd Tumor om de soort te bepalen. Mijn mening is hierover dat foute cellen dan gaan zwerven en binnen no time uitzaaiingen veroorzaakt..Ik heb teveel voorbeelden van mensen die fluitend preventief gingen voor onderzoek verder kern gezond waren en vooral heel vrolijk en gelukkig en ineens na punctie en vervolgens chemo binnen jaar dood waren. Ik kamp met zelfde probleem maar geen psycho arts die mij gaat aan tippen…Ik vrees de dood niet wel die corrupte prutsers met verdienmodel op werkelijk alles.

  • @Nuke Davos,

   Er zijn studies waarin wordt aangetoond dat de diagnose ´kanker´ in wezen neerkomt op de aanwezigheid van ongewenste parasieten in het lichaam. De vrouwelijke parasiet beschermt haar kroost welke in eieren verblijven met behulp van een of ander spulletje (stofje en/of puls, het fijne ervan niet opgeslagen). Wanneer deze ´puls´ ontbreekt, zorgt dit ervoor dat het kroost het ei verlaat en gaat rondzwerven in het lichaam. Om deze ´kankerparasieten´ op te ruimen, is een grondige maar voorzichtige detox nodig. Dr. Brian Ardis is één van degenen die hierover rapporteert tevens de protocollen uit de doeken doet. Het komt neer op een combinatie van detox en afvoeren, en de inname van gewenste vitaminen, mineralen, spoorelementen. Bij interesse aangaande zijn content kun je hem vinden via het internet. Van een ander blog leerde ik over het advies om een citroen in te vriezen en deze in delen, inclusief schil, af te schrapen en dagelijks rauw te consumeren in combinatie met iets naar eigen keuze. Wanneer deze bespoten zijn, kun je deze ontgiften door ze een aantal uren in een schaal/bak water met een oplossing van Baking Soda te leggen. Natrium Bi Carbonaat of wel Baking Soda, bij inname, werkt anti bacterieel en stabiliseert de PH waarde waardoor ongewenste factoren in het lichaam het niet meer naar de zin hebben. Bij gebruik: 2 theelepels op een longdrink lauw tot warm water. Na een week consumeren misschien een kleine pauze in lassen, maar daarover ben ik niet goed geïnformeerd. Ter info:
   https://www.succesboeken.nl/book/9789079872831/Natriumbicarbonaat
   Knoflook heeft een scala aan helende effecten en helpt om ´kankerparasieten´ te elimineren. Vitamine A welke essentieel is om kanker te elimineren, zou niet door ons lichaam aangemaakt worden en ook hiervoor is de inname van essentiële stoffen van belang om te kunnen omzetten in vitamine A. De combi kurkuma, peper, kokosolie zou ook mogelijkerwijs kunnen helpen om kanker te elimineren. Zo zullen er vast meerdere op natuurwijzen gebaseerde remedies zijn … Bij bovenstaande website is het overigens mogelijk om zonder kosten onderstaand e-boek te downloaden getiteld: 20 vragen voor de oncoloog door Chris Wark. Via menu opties – gratis e-boeken. Kan zijn dat ik je niets nieuws vertel, maar niet geschoten is altijd mis en wellicht zit er iets tussen wat tot nader onderzoek uitnodigt. 🙂

  • @Nuke Davos,

   Beste,

   Ik ben GEEN arts, en geef GEEN medisch advies…..

   IK heb echter veel info inzake deze SCHIMMELINFECTIE…..

   Zou u daar interesse in hebben dan zou ik u enkele goede informatieve docu’s doen toekomen.

   Ben inzake Big Pharma namelijk al ruin 20 jaar bezig met onderzoek van vele “ziektes”….

   By the way….

   Profylactisch zou men veel vitamine C kunnen blijven gebruiken. Doel hiervan is het transport en de opname van zuurstof in de bloedbaan te verbeteren. Kost geen hol. Ik neem 2x 1000 mg waarvan 1 in de morgen en 1 in de avond. Gewoon kruidvat!
   Kanker kan namelijk absoluut niet tegen een zuurstofrijke omgeving……

   En dan een aanrader welke ik NIET ALS MEDISCH ADVIES geef…..
   Indien uw PH waarde van uw lichaam 7.45 is kan geen enkele kanker zich ontwikkelen en zult u zelfs nooit meer last hebben van ENIGE “ziekte”…..

   Dit bereikt men op diverse manieren waarbij ik een natuurlijke manier prefereer maar dat moet PER PERSOON worden uitgezocht en afgestemd….

   Baking soda of natriumbicarbonaat (maagzout) is erg goed en ik gebruik eigenlijk ook wel himalaya zoutkorrels (klein schepje 1 tot 2x par dag!

   Succes en veel gezondheid gewenst!

   Big Pharma is een TOTALE SCAM en dat weet ik al vele vele jaren….

   Gladiator
   ps een beetje arts moet weten dat een basisch lichaam geen ziekte kan ontwikkelen en kanker doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. MAAR NOGMAALS, DIT IS GEEN MEDISCH ADVIES!!!!! Ik ben namelijk géén arts!!! (gelukkig maar)

   • Helemaal mee eens, met uw adviezen.
    Backing Soda met name.
    Gezond, vers en biologische voeding, geen pakjes of potten, geen kant en klare maaltijden, we gaan weer in de keuken staan, koken en bakken.
    Eet zoveel mogelijk gluten, suiker en lactose vrij en geen vlees en blijf weg van alcohol deze haalt de ziel uit je lichaam.
    Ik hoor jullie zeggen, dat is geen leven, mensen ‘dat is pas leven’.
    Verdiep je in deze materie, voeding, er is zoveel mogelijk.
    Hoe bak ik een glutenvrij brood een suikervrije cake enz enz

    We zijn met z’n allen op het verkeerde been gezet, gezelligheid kent geen tijd, vakanties en gefocust op het materiële.
    Het sloopt ons en maakt je leeg, zowel geestelijk als lichamelijk, we werken ons kapot, zijn slaven van onze zgn materiële welvaart.

    Het belangrijkste is wel dat men weer naar zichzelf leert luisteren, naar ons lichaam, deze heeft zoveel wijsheid en weet precies wat goed is voor ons,
    Als we heel eerlijk naar ons zelf kijken, dan krijgen wij allemaal de signalen, eerst subtiel en ze worden steeds confronterende, totdat men gaat luisteren naar de lichaamstaal, tot dat men ernstig ziek wordt en dan beseft wat echt belangrijk is in het leven.
    Ik wens jullie allemaal het, echte leven toe 💗

  • Aardig om na bovenstaande van Gladiator, op te merken dat Baking Soda / Natrium Bi Carbonaat ook de eigenschap heeft om zuurstof in het bloed te brengen. De Vita C 1000 kun je opschroeven naar 3 tot 6 per dag naar gelang je gewicht. Van deze vitamine kun je nooit een teveel oplopen. Een teveel wordt afgevoerd via de urine en neemt meteen wat ongewenste items mee.

    • Ik was mijn haar + lijf met baking soda, ben heel tevreden.
     Kijk voor de gein eens wat er in champoo en douchegel zit en dat smeer je iedere wasbeurt op je lijf, die dat opneemt via de huid, oren en ogen.

     Wil je geld besparen? Dit is een grote en gezonde.

     • Ohhh en niet te vergeten is bakingsoda een hele goede deodorant.
      Dus eigenlijk kan je de “verzorgingsschappen” in de super zo voorbij lopen en alleen baking soda kopen.

   • Teveel vitamine C kan je darmen doen legen. Goed om te detoxen, maar bij veel mensen is dit een Herxheimer effect. Een schok reactie voor het lichaam dat “ineens” heel heftig moet reageren op wat de vitamine C komt doen.

    Hoge dosis vitamine C gedurende de dag kan prima. 3x 1000mg is beter dan 1x 3000mg zeg maar.

    En let ook op de vorm van de vitamine C. Er zijn zoveel vormen naast gewone ascorbinezuur. Triphala, gemaakt van de Indiase amla vruchten werkt heel erg goed. Maar evengoed rozenbottels of andere natuurlijke bronnen van C.

  • De theorie van German Medicine is interessant. Er bestaat geen enkel onderzoek die de theorie van uitzaaiingen bevestigt/aantoont. Mijn zus kreeg 3 mnd van reguliere oncoloog in 2014. Consulteert Natuur therapeut, slikt veel supplementen, oa Kurkuma en het gaat nog steeds redelijk goed met haar. Tumoren in longen verdwenen vanzelf. Graviola, Abrikozenpitten/laetrile, Artimisin,, Kurkuma, en veel andere supplementen doden kankercellen. Gember werkt beter met pijn dan reguliere meds.

 4. Interessant artikel, vooral met het oog op de vergrijzing en een toenemend aantal slachtoffers van de gifinjecties wereldwijd die als gevolg vh nanomateriaal grafeenoxide die in de gifinjecties zit een sterk verhoogde kans hebben om kanker te ontwikkelen. Zo als zo vaak zijn de bijwerkingen van medicijnen en/of behandelmethoden erger dan de kwaal, dit ten gunste van Big Farma, en ten ongunste vd patient.

 5. burgers ,zoals altijd in deze corrupte mensonwaardige wereld telt enkel en alleen RIJK ZIJN ?? daarom mensen zouden wij kleine arme gegijzelde burgers , moeten samen spannen tegen deze ECHTE MOORDENAARS , ZE ZIJN NOG ERGER DAN (DE ZWARTE DOOD ) DE PEST ,
  DUS BESTE VRIENDEN LEEST DIT ALLEMAAL EN STUUR HET ZEKER VERDER ??

 6. Voor mij persoonlijk weet ik het niet hoor. Chemo is wel heel erg ingrijpend.
  Mijn vader had blaaskanker. Zo groot als een grapefruit. Hij had last van zijn been. Ging naar de masseur. Die adviseerde hem toch maar eens naar de dokter te gaan. Die verwees hem naar het ziekenhuis voor een onderzoek. Daar werd de kanker ontdekt. Hij ging akkoord met de chemo. Hij werd daarna mager, wilde niet meer eten, zijn haar viel uit en de pijn werd steeds erger. Als ik bijvoorbeeld een deur in het huis te hard dicht deed dan schreeuwde hij het uit van de pijn. Verschrikkelijk was dat! Daarna werd hij bestraald. Ik schrok mij kapot toen hij het ziekenhuis uit kwam. Binnen een paar dagen veranderd ven een man van middelbare leeftijd, naar een oude man van dik in de negentig! Daarna ging het snel slechter. De kanker had zich overal uitgezaaid. Overal bulten en nare plekken. Blauw, geel. Hij was broodmager. Wij hielden hem ‘op de been’ met voedingssupplementen voor bodybuilders. Niet lang daarna stierf hij. 46 jaar jong. Zes maanden na de diagnose. De donkerste tijd in mijn leven.
  Mocht het ooit zover komen met mij, dan kies ik voor alternatieve behandelingen en pijnbestrijding. Maar ik ge zeker niet de lijdensweg die hij gegaan is. Arme man! Het zit mij nog altijd dwars.
  The good die young…

  • Heftige ervaring @Dee. Totaal begrip hoe je erin staat. Sterkte met het verlies van je pa.

   Dr. Coleman schrijft: ´Het is bijvoorbeeld bewezen dat chemotherapie voor borstkankerpatiënten een verbetering van de overleving van iets meer dan 2,5% oplevert.´ Onlangs zag ik iets voorbij komen waarin gesteld werd dat chemo in z´n algemeenheid zo´n 2 procent dekkende werking heeft. Voor de rest is chemo gewoon kankerverwekkend (…). Vast een Rockefeller product.

   • Ja, dank je. Het heeft zijn plekje. Het is ook alweer lang geleden. Maar pijn slijt nooit. Wat mensen ook zeggen.
    Verder heeft chemo zijn basis in mosterdgas. Daarom ook die nare gele kleur van de vloeistof. Kun je voorstellen wat voor een troep ze in je stoppen.
    Ik heb mijn sinaasappelboompjes en citroenboompjes en mijn CBD olie. Gezond eten en kurkuma. Maar ja, als het dan toch zover is, dan pijnbestrijding en acceptatie dat de machine het gaat begeven. Bewustzijn is eeuwig.

  • Mijn zus van nu 83 koos na mastectomies voor alternatief. In 2014 gaf reguliere oncoloog haar nog 3 mnd. Ze doet het nog steeds redelijk goed. Slikt heel veel supplementen en krijgt alternatieve behandelingen en is vlgs haar huisarts een medisch wonder. Chemo is dodelijk en na chemo doen ze ook geen detox. Ze verbieden ook nog eens alternatieve supplementen in te nemen. Een enkeling echter wordt wel beter. Placebo effekt bestaat.

  • Verstandig,nooit aan beginnen.chemo is niet voor een menselijk lichaam bestemd.wat mij betreft,heeft het niets te maken,met het beter maken van mensen,maar is het puur genocide!!zeven mensen in mijn omgeving met kanker,zijn allemaal de behandeling aangegaan,niet één die het heeft gehaald.

 7. SPRAKELOOS ❗❗❗❗❗❗ …Dr COLEMAN IS HET VOORBEELD VOOR DE REST VAN DE HIPPOCRATES-GEZINDEN TER WERELD….WAT EEN MAN…EEN EEUWIGHEID VOOR DE ECHTE MENSEN….Waar en Wie ze ook zijn ♥️♥️🔝🔝 Opnieuw bedankt..eindeloos 🌹🌹🌹🌹🌹

  • Coleman is een hele fijne man. Tijdje geleden schreef hij over de macht van de homo’s. Volgens Coleman zijn de homo’s schuld aan de ellende in de wereld, goed gezien Dr Coleman.

 8. De meest veelzijdige plant TER WERELD.
  op basis van wetgeving en op last van de farmacie VERBODEN.

  Alles wat heilzaam is voor mens en dier, boom struik of plant is ofwel verboden, ofwel geridiculiseerd danwel financieel onaantrekkelijk gemaakt.

  Nog geen enkel sterfgeval gerapporteerd in de afgelopen 100 jaar door het gebruik van een aan Hennep gerelateerd product.

  • Plantjes zijn mijn hobby. Ik stond eens de bessen van Vlier te verzamelen, komen er twee mensen aan: vader en volwassen zoon; praatje … Wat ik aan het verzamelen was? Of ik er Vlierwijn van ging maken? Of ik er ook tegen sprak … Over ridiculiseren gesproken. Ondertussen heb ik ze toch en naar alle waarschijnlijkheid iets van informatie meegegeven. Aard van het beestje …. 😉

   • Wilhelmina de Ranitz (1880 – 1962) logeerde tijdens WOII in het Witte Huis (door dochter Juliana bekokstoofd) en ’s nachts verliet ze haar ledikant naar buiten, naar de tuin en begon met bomen te converseren. Dit is geen verzinsel en staat ook niet in de door hofchroniqueur Cees Fasseur (1938 – 2016) geschreven tweedelige biografie.

    Haar kleindochter Irene van Lippe (1939) houdt zich ook bezig met praten tegen bomen. Deze zelfbenoemde natuurbeschermer is o.a. betrokken bij NatuurCollege en ze liet het mooi afweten tijdens de formule een races in 2021 en dit jaar. Veel inwoners van Zandvoort en natuurliefhebbers vonden deze races maar niks, want de onder nummer 33 rijdende Max Verstappen mag geen strobreed in de weg worden gelegd.

    Het circuit van Zandvoort wordt omringd door Natura2000-gebied Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Irene wilde haar neef pandjesprins Bernhard von Vollenhoven (1969) niet voor het hoofd stoten en ze hield zich muisstil; daarom konden de zandhagedissen en wisenten niet op haar rekenen.

   • Suiker is de witte sloper.
    Afbouwen van / stoppen met vlees is ook een giga impuls voor je gezondheid.
    Je wilt niet weten wat er zoal in veevoeder wordt gestopt. Chloorkippen uit o.a. de VS ondermijnen structureel je lichaam, allemaal bedacht met voorbedachte rade door de ‘bovenonsgeplaatsten’.

    • Veganisme de zoveelste dodelijk hype van boven. Tekorten aan choline zullen een epidemie aan Dementie veroorzaken. En ja kwaliteit van vlees is belangrijk. Er is zelfs een onderzoeker die bewees dat alleen vlees eten alle ziektes geneest. Kristalsuiker, HFCS. suikervervangers allemaal slopers, dodelijk. maar het lichaam heeft suikers nodig. Hersenen vooral. Honing, Melasse etc. werkt anders in het lichaam. Docu Sugar the bitter truth.

   • German Medicine. Stelt dat uitzaaiingen niet bestaan en dat kanker altijd na trauma ontstaat. THeorie van uitzaaiingen idd door geen enkel wetenschappelijk onderzoek bewezen. Je lichaam heeft suikers nodig. Kristalsuiker, HFCS idd dodelijk. Maar honing werkt anders in het lichaam. Melasse ook. Sugar the bitter truth. Laat jouw suikerhype niet hetzelfde zijn als het verbannen van vetten of zout. Alletwee bewezen dodelijk te kunnen zijn. Ketogeen dieet is interessant. Intermittent fasting. Heel veel supplementen doden kanker invitro.

    • Suikervrij richtlijn die ik aanhoud: niet meer dan 0.4 g toegevoegde suikers per portie. Dus, als iets al koolhydraten bevat, dan lees je de ‘waarvan suikers’ en het getal per portie. Wasa crackers, bijv, bevatten 0.3 g suikers per cracker. Een appel heeft 14 g suiker, dus te veel. Melk ook niet goed. Je loopt door de winkel en leest de suiker waardes. Je kan je bomvol eten aan groentes, vis, vlees, kip, eieren, avocado, corn chips, etc waardoor je voldoende goede suikers binnenkrijgt. Vermijd veel koolhydraten zoals brood, aardappelen en spagettie etc. Na 2 tot 3 dagen verlies je een ‘honger’ gevoel, en loop je zonder tranen langs de koekjes. Je eet dan alleen nog om iets te eten, niet omdat je trek hebt. Je lichaam lijkt tot rust te komen, alsof de machine niet meer zo hard hoeft te werken, en je slaapt goed. Ook verlies je overtollig gewicht. Het is een kwestie van volhouden, en dat is erg lastig.

 9. Ja leven is soms bruut, ik ben ook pas midden 40. Bedankt voor de tips overigens, ik kende ze al en neem dan ook veel mineralen,vitamines en ook mycellium veel knoflook en kurkuma. Artsen die nu praktijk houden zijn allemaal akelige nieuwe (WHO) aanwas die je het ziekenhuis in willen praten voor behandelingstraject en de pijnmedicatie zelfs weghalen ondanks je pijn. (Chemische dure labtroep met nieuw patent willen ze wel geven die net op de markt is) Puur medisch terreur. Het oudste middel al gebruikt bij Egyptenaren en romeinen zoals morfine weigeren ze. (Ook niet goed maar ligt dichtse bij natuur ipv oxycodon of tramadol) Ik heb dingen meegemaakt in ziekenhuis kan er een boek over schrijven wat een vieze kliek zit daar tegenwoordig allemaal Kuijpertjes.. Operaties factureren die nooit plaatsvonden dus handje klap met zorgverzekeraar, tijdens inrijden OK moeten vragen of ze die zak aan infuus met ultra sterke antibiotica even wilde verwijderen aangezien ik geen ontsteking had…’Ow ja sorry u bent nog goed bij’….Dat soort dingen…En met Covid een maat vermoord met saturatie van 90 die nog bij bewustzijn was en gewoon astmatisch was tube in ze keel en hup remdesevir…dood na 3 weken…Covid labeltje. Nee deze strijder gaat alleen horizontaal naar binnen of niet..Voor kids 3 stuks klote, ik zelf vrees de dood niet dus dat scheelt wel. Maar met mediteren en opname van bovenstaande vitamines,mineralen en sporenelementen,knoflook en kurkuma en de tips kom ik vast nog een heel eind. Leef in iedere geval langer dan de gemiddelde dubbel gevaccineerde boostertjes mensen dat weet ik zeker.

  • Gember werkt beter tegen pijn dan reguliere meds. Cannabis helpt ook tegen pijn. Laetrile/Abrikozenpitten. Graviola bladeren. Artimisin allemaal onderzocht. Goede Kurkuma ook bewezen kanker te genezen. De heren hebben onderzoek op de Erasmus Universiteit gestopt, maar ik ken eerder onderzoek in IErland. Mijn zus kreeg 3 mnd in 2014 van reguliere oncoloog. Krijgt therapie bij natuurgenezer, slikt mega supplementen. Kanker kan een ziekte worden waarmee je leeft en die niet langer dodelijk is. Chemo etc is dat wel in de meeste gevallen. Online verscheidene mensen die het met een protocol goed blijven doen.

  • @Nuke Davos,

   De feitelijke moord op je maat m.b.v. ingezette protocollen inclusief Remdesivir is hetgeen Dr. Brian Ardis meemaakte aangaande zijn vader. Dat was voor Dr. Ardis het moment om zich te gaan verdiepen in alle inherente materie gewapend met zijn bestaande kennis om z´n tanden erin te zetten en niet meer los te laten.

   Ben je bekend met onderstaande database gebaseerd op natuurlijke geneeswijzen? Sayer Ji ontwikkelde zich van een ziekelijk continue ziekenhuis bezoekend jongetje naar een natuurgenezer die de vergaarde kennis graag wil delen met de wereld. De site heeft al meerdere malen onder vuur gelegen want de pharmakeia onwelgevallig. Abonneren op de Nieuwsbrief aanbevolen.

   https://greenmedinfo.com/search/google-cse#gsc.q=cancer%20pain%20relief

 10. Nee valt wel mee, je moet je beseffen dat we allemaal energieën zijn en je mindset goed hebben. En je kan heel lang uitzitten afhankelijk vd plek waar het zit. DR. Eric Berger is top arts kan niet alles zeggen ivm censuur op youtube maar is zeer bekwaam.

  • Informationmedicine, soundtherapie, zolang je vibratie hoog genoeg is kun je niet ziek worden. In deze tijd heel moeilijk te bewerkstelligen, vast te houden. En wie weet wat al die 5 G torens uitstralen. Lage frequenties genezen het lichaam, hoge de mind. Talloze vids op Youtube. Lichtbril werkt ook. Mendi hoofdset thuis Neurofeedback. Rood licht therapie zou ik nog willen maar is prijzig. https://www.informationmedicine.org/

 11. Goed verhaal, zou wel graag willen weten welke kanker: “Er zijn maar een paar vormen van kanker die goed kunnen worden behandeld met chemotherapie – maar dat zijn er maar heel weinig”. Jammer dat de ‘oude man in een stoel’ dat niet uit de doeken doet.

  Ik vond het verhaal van Dr. Ryke Geerd Hamer bijzonder interessant. (Boertje’s bijdrage op ander artikel). Ben er ingedoken – zeer geimponeerd door de concentrische ringen die een hersen laesie laten zien, in het geval van kanker, op een hersenscan. De man ging er voor de bajes in. Stel je voor….
  Zelf huiver ik ook voor biopsies – je gaat toch ook niet porren in een wespennest met een stok? De tweede keer kanker ook chemo afgeslagen – ga liever gewoon dood, ipv versneld. Mijn broer was binnen twee jaar dood, van blaaskanker, na biopsie en na liters chemo, plus een ‘gratis,’ experimentele gen therapie (klinkt bekend he?). Hij stierf uiteindelijk aan een opium pompje. Ene Dr. Alan Cantwell in California heeft veel geschreven over kanker, de bacteriële oorzaak, en over aids (manmade). Over het nut van weed heb ik veel gehoord, nog niet geprobeerd. De vraag is en blijft, waarom krijg je kanker. De kanker industrie die op de chemo draait is de grootste scam van de pharma. Smerige troep is het. Maar het is zeer lucratief – vandaar dus dat de ‘protocollen’ in de NLse geneeskunde (en in de VS) om chemo draaien: biopsie, zo ja kanker, dan chemo, dan pas operatie. Het wordt een heel gevecht voor je om meteen een operatie te krijgen zodra de echo kanker heeft getoond. Met chemo kunnen ze altijd zeggen, oh, hij had toch al kanker, het was al uitgezaaid maar dat wisten we niet. Maar het boert veel beter dan meteen een verwijdering van de kanker dmv een operatie. Als je een kanker verwijdert, dan kun je er toch niet meer aan verdienen met de chemo… Zorg goed voor jezelf. En neem ook geen gifspuiten meer.

  • Geert Rijke Hamer uiteindelijk Duitsland ontvlucht en inmiddels dood. Uitzaaiingen bestaan niet vlgs hem en kanker ontstaat altijd na trauma. Trauma laat duizenden toxines los in je lichaam, Heartmath, kan er natuurlijk ook mee te maken hebben. Operaties laten de stamcellen intact die gewoon verder gaan met kankercellen vormen. Overigens stelling dat we die allemaal hebben en ons lichaam die natuurlijk bestrijdt wat na vacx door falen eigen immuunsysteem niet meer mogelijk is. Mijn zus kreeg 3 mnd in 2014, 2 mastectomies, longen, botten, koos alternatief en leeft nog steeds redelijk met kwaliteit van leven. Wel prijzig al die supplmenten, alternatieve behandelingen. Zolang je je vibratie hoog houdt kun je niet ziek worden of zijn. Geluidstherapie, Informationmedicine.org etc. Lage frequenties genezen het lichaam, hoge de mind. Op YT vele vids met uren geluid.

  • Ik heb geleerd in mijn opleiding tot biophotonen therapeut dat er maar 2 soorten kankers zijn .
   De een is hormonaal en de anderen zijn allemaal terug te voeren op de lever .
   Daarom is een leverreiniging of vasten zo goed en plantaardig eten .

 12. Eerlijk gezegd denk ik dat iedereen die in de spuitjes is ingetrapt links om of rechtsom de lul is. Kwestie van tijd..Gelukkig zijn wij purebloods en vrijdenkers hier met een gezonde afkeer van overheden die ineens iets opdringen zonder onderbouwing en theater houden wij ook niet van dus als dit wordt opgevoerd doorzien wij dit meteen. Denk zelf dat ze de jongeren met Johnson&Johnson oftewel dansen met Janssen van Hugo de massa slachter iets anders hebben gegeven. Iets met onvruchtbaarheid en transgendershit modificatie. Men weet niet half hoeveel jongeren erin gestonken zijn. Wakkere ongevaccineerde jongeren hebben het zwaar met die voor hun ogen veranderende mede leeftijd genoten waarmee ze in lokalen wordt opgesloten. 1 kritische noot en je wordt verwijderd voor ‘intolerantie’ en dissident achtig gedrag door een hersenloze D-666 leraar. Ik kan zoveel voorbeelden noemen van afgelopen jaar van jongeren..2 treinspringers en paar seksueel verstoorde die voor 2 jaar terug nog heel ‘normaal’ waren. En dat is alleen in een circel van 1 van mijn kids. Nooit vergeten!! Hoe ze met prikbussen schoolpleinen kwamen bezoeken met anonieme zzp prikkers en dit vlak voor vakantie periode en blijheid vrijheid zomer in vooruitzicht voor jongeren!! Dit is de grootse misdaad,slachting,modificatie uit de geschiedenis. Blij dat mijn kids zelfde zijn als ik, heb ze niet eens voor hoeven te lichten om het kwaad te zien.

 13. Vele terminale kankerpatienten kozen alternatieve behandelingen en overleefden. Leefden nog decennia. Deze patienten worden allemaal uit de Ziekenhuisstatistieken in de USA verwijderd. Onderzoek wees uit dat de meeste reguliere artsen zelf nooit voor chemo zouden kiezen. ook met David Servan Schreiber ging het goed. Bij terugkeer van de kanker koos hij dan toch voor chemo en was binnen de kortste keren dood.

 14. Bedankt voor Uw antwoord…ik zou wel de echt geboren homo’s in hun kleine wereld laten en al Zeker géén kinderen laten opnemen/opgroeien…de krankzinnige Smeerlappen hebben GÉÉN RECHT VAN BESTAAN !!!! met hun walgelijke pride Rotzakkerij.. ons Opgedrongen door onze Regeringen.. dus laat maar komen wat komt vanuit het Oosten…om alles terug op zijn plaats te zetten.. punt andere lijn..

 15. Dikke Proficiat…mijn zoon en vrouw namen die gifspuiten 4 x ZE KUNNEN M’ KLOTEN KUSSEN MET HUN ROTZOOI… helaas Pindakaas.. maar van mij Niets meer.. het is toch te laat…als het toeslaat is het over verraad accepteren is aan mij Niet besteed….ik heb ze zo verwittigd, erg veel wakker gelegen, maar…Slhus, fini, afgelopen….

 16. Was jij hebt de GOEDE boeken gelezen…niks aan toe te voegen 1000% Juist..JE HEBT HET GROTE GELIJK…en het bespaart je Véél geld ik ben blij met gelijkgezinden 🌹🌹🔝👏👏👏

 17. De basis van elke echte genezing is het verwijderen van opgedane parasieten, gifstoffen en zware metalen uit je systeem. Alsook je voeding en leefpatroon aanpassen zodat je cellen weer goed kunnen gaan werken. Iemand kreeg van de uroloog het middel Tamsulodine geadviseerd. Daar zit oa een tolueenverbinding in. Laat nou al heel veel jaren tolueen verboden zijn omdat die stof kankerverwekkend is, maar mag kennelijk wel in “geneesmiddelen” zitten.
  Wereldwijd zijn er zeer veel oude therapieën die elk op de eigen manier helpen je ziekte te overwinnen.
  Op deze site heb ik er al veel voorbij zien komen.
  En inderdaad, ook ik ben blij met gelijkgestemden.

 18. All … all patients with terminal cancer, that I have witnessed taking a detox cure have been cured, even after having been damaged by chemotherapy, radiation therapy and surgery. Commercial medecine is evil business. Stay away from it if it is not for a orthopaedic or eye surgery.

  Go to a herbalist, dietist, do some sports, eat healthy and meditate about your ailments: what emotions, thoughts and events are they linked to ? Can you change them or can you only change your attitude towards them ?

 19. Je bent Niet goed ingelicht ALLE NATUURLIJKE SUIKERS ZIJN EEN NOODZAAK ALLE FRUITSOORTEN ZIJN GEZOND… ALLEEN DE BEWERKTE SUIKERS BLIJVEN AAN DE BINNENKANT VAN DE ADERS ZITTEN EN KLEVEN VAST… NATUURLIJKE SUIKERS NOOIT…BLIJF LEZEN… NIET/NOOIT… WELKE NITWIT HEEFT U DAT VERTELD…..

 20. Kanker is geen ziekte, het is een overlevingsmechanisme.

  Dat is de titel van een boek, geschreven door Andreas Moritz. Hij is ook inmiddels overleden.

  Maar in dat boek staan de statistieken, de geschiedenis, de aanpak, de fraude, de alternatieven en vooral de oorzaken.

  We leven inderdaad in een kankerwereld.

  Chemotherapie is eigenlijk je lichaam zo’n danige schok toebrengen dat het in overlevingsmodus gaat. Maar daar heb je helemaal geen mosterdgas voor nodig.

  Autofagie, is dat het lichaam zichzelf gaat herstellen, gaat hergroeperen. De cellen ruimen op, eiwitten veranderen van vorm zodat het komt waar het nodig is enz. En dit kun je doen door…….. vasten. Enkel nog water gebruiken, maar ook niet te veel.

  Na anderhalve dag is de honger niet meer te voelen en ga je vooral slapen, slapen en nog eens slapen. Het liefst in de natuur, op gras, zodat je kunt aarden. Maar dat kunnen we niet meer zo makkelijk.

  Dit aarden kun je ook realiseren door een “zapper” te gebruiken. Zoek op “CTBuster zapper” voor een voorbeeld. Ik slaap elke nacht met zo’n zapper en ik wil niets anders meer. Als de batterij op is, voel ik dat gelijk en ben ik minder diep in slaap.

  Kankercellen zijn nodig, maar die moeten niet wild gaan groeien. Ze moeten in balans zijn met de andere cellen. Zonder die cellen zou het lichaam te snel in een schok gaan (zie chemotherapie!) en van rommel af willen komen. Kankercellen vertragen dit proces, zodat het geleidelijk werkt.

  Het menselijk lichaam kan alle ziekten, alle problemen, alle aanvallen zelf afweren en genezen. Maar het moet daar wel toe in staat gebracht worden. Het moet ondersteund worden, het moet tijd krijgen, het moet rust en ontspanning hebben, het moet veilig zijn etc.

  Allemaal dingen die in deze maatschappij nog nauwelijks mogelijk zijn laat staan in voldoende capaciteit die onze gezondheid eisen om te overleven.

  En ja, dat is allemaal moedwillig ontwikkeld, in stand gehouden, geheim gehouden en bovenal gebruikt als verdienmodel. Hoe meer problemen in de wereld, hoe meer mensen oplossingen willen. Oplossingen die geld kosten. Oplossingen die geen alternatief meer hebben, omdat die zorgvuldig zijn verbannen.

 21. Dank U ik ben op de hoogte door de boeken die ik lees.. Inderdaad veel, zelf verse natuurlijke thee mag soms/dikwijls maar enkele weken gedronken worden en dan 3 weken niet…ik zeg het maar… desondanks ben ik altijd blij met goede Opmerkingen dan ga ik het toch opzoeken 👍👍❗👏

 22. Ook (bijna) eens immers Alcohol zit in zoveel NATUURLIJKE zaken dat het helemaal ok is…maar Niet in hetgeen U bedoelt…🤗 Groetjes..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in