© Freepik

Alvorens in te gaan op de zin of onzin van de Covid-19 vaccinaties, is het raadzaam het feit onder ogen te zien dat de vermeende pandemie alleen bestaat in de propaganda die via officiële kanalen wordt verspreid, schrijft Niels Kistler.

Of er werkelijk een nieuw coronavirus is dat andere symptomen veroorzaakt dan de virussen die al lang onder ons zijn, valt nog te bezien – doorslaggevend is dat wij in de wereld geen gezondheidsprobleem hebben door een virus dat veel verder gaat dan andere gezondheidsproblemen die wij reeds hebben.

Zie ons verslag hier. Daaruit blijkt duidelijk dat er iets grondig mis is met de pogingen om de hele wereldbevolking in te enten tegen een bedreiging die er niet is.

Maar zelfs afgezien daarvan: alleen al de feiten betreffende de vaccinatie zelf, die niet kunnen worden ontkend, tonen aan dat er iets helemaal mis gaat.

1.1) Volgens officiële bronnen zijn de momenteel gebruikte Covid-19 vaccins in minder dan een jaar ontwikkeld en getest. Dit betekent dat er geen enkele kennis is over de langetermijneffecten ervan – en dat er dus geen uitspraak kan worden gedaan over de veiligheid ervan.

1.2) De COVID-19 vaccins die wij gebruiken zijn genetische ingrepen in het lichaam.

De twee technologieën die hiervoor worden gebruikt (mRNA-injecties / spike-eiwit-virusinjecties) zijn nog nooit op een vergelijkbare manier bij mensen gebruikt, zodat de effecten ervan op het menselijk lichaam in principe onbekend zijn – afgezien van de ontoereikende studies (zie volgend punt). Ook hieruit blijkt, net als uit punt 1, dat er geen uitspraak kan worden gedaan over de veiligheid van de vaccins.

1.3) De uitgevoerde studies zijn zo opgezet dat ze zelfs geen antwoord kunnen geven op de cruciale vragen over de doeltreffendheid van de vaccins, en bestrijken belangrijke delen van de bevolking helemaal niet of onvoldoende – zie bijvoorbeeld de twee Engelse artikelen van Peter Doshi hier (d.d. 21.10.2020) en hier (d.d. 26.11.2020).

Bovendien is de door de fabrikanten geclaimde hoge werkzaamheid een misleidende bewering – zie bv. hier voor een grondige uitleg (van 02.06.2021) specifiek voor Pfizer. Maar dat geldt ook voor andere vaccinproducenten.

Deze hebben hun studies dus willens en wetens zo uitgevoerd dat zij geen enkele betekenis hebben, en doen er misleidende beweringen over – zij zijn dus duidelijk niet met integriteitsbedoelingen aan het werk.

  Update: BA weigert te ontkennen dat piloten stierven na COVID-19 injectie

1.4) Deskundigen die zich niet hebben laten meeslepen in de pandemiepropaganda hebben nog voordat de vaccins op grote schaal werden ingezet ernstige bedenkingen geuit over de gebruikte technologieën – zie bijvoorbeeld het verzoekschrift van Wodarg en Yeadon aan het Europees Geneesmiddelenbureau van 01.12.2020 (PDF, Engels). Deze werden genegeerd. Ook dit zou – net als punt 3 – niet mogelijk moeten zijn als de gezondheid op het spel staat.

1.5) Een van de redenen waarom eerdere pogingen om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen zijn mislukt, is een effect dat “antilichaam-afhankelijke versterking (ADE)” wordt genoemd, waardoor de ziekte die door het vaccin zou moeten worden verlicht of voorkomen, in plaats daarvan verergert.

Het risico dat dit probleem zich opnieuw voordoet met de huidige vaccins kan op grond van de verrichte studies niet worden uitgesloten. Uitvoerige informatie hierover is hier te vinden (Engels, d.d. 28.10.2021).

In dit rapport (PDF, Engels, d.d. 03.7.2021), hoofdstuk 3, wordt ook zeer gedetailleerd aangetoond hoe bekende risico’s van de vaccins bij de ontwikkeling van de Covid-19 vaccins zijn veronachtzaamd ; vooral voor Pfizer – maar hetzelfde geldt voor andere fabrikanten.

Samenvattend kan ook worden gezegd, op basis van eerdere ervaringen met de ontwikkeling van vaccins – zie Seneff, Nigh ((PDF, Engels, d.d. 10.05.2021), paragraaf “Vaccine Development”: De ontwikkeling van een nieuw vaccin tegen een ziekte waarvoor nog nooit een geschikt vaccin is geweest – waarvan Covid-19 er een is – gemiddeld ongeveer 12 jaar duurt, en een kans op succes van ongeveer 2% heeft.

In het licht hiervan kan worden uitgesloten dat binnen minder dan een jaar vaccins tegen Covid-19 zijn ontwikkeld die als veilig en doeltreffend kunnen worden omschreven.

De opgesomde feiten kunnen niemand ontgaan die het onderwerp ernstig bestudeert.

Dit betekent dat iedereen die vaccinaties verantwoord of zelfs veilig noemt, ofwel onwetend is, ofwel liegt.

2. Noodzaak

Hetzelfde geldt voor de bewering dat er een noodzaak tot vaccinatie bestaat.

Zoals in de inleiding wordt opgemerkt, is hiervoor in beginsel geen basis – aangezien de veronderstelde dreiging waartegen vaccinaties geacht worden bescherming te bieden niet eens bestaat. Maar er is ook:

  College van artsen en chirurgen "adviseren": Ongevaccineerde patiënten zijn geestelijk ziek en moeten psychiatrische medicijnen krijgen

2.1) COVID-19 doodt vooral mensen wier gezondheid – en vooral hun immuunsysteem – ernstig is aangetast, d.w.z. mensen die toch al aan het eind van hun leven zijn. Vaccinatie kan dit niet veranderen.

Als het immuunsysteem niet langer efficiënt genoeg is om de ziekteverwekker aan te kunnen, heeft het geen zin deze op enigerlei wijze toe te dienen. Zie bijvoorbeeld dit artikel van 24.07.2021.

2.2) In tegenstelling tot de officiële beweringen zijn er doeltreffende middelen om COVID-19 te behandelen, wat alleen al het gebruik van vaccinatie in twijfel trekt – zie bv. het reeds vermelde deskundigenadvies (PDF, Engels, van 03.7.2021), punt 1.1.3, “COVID-19 can be treated”.

2.3) Immuniteit voor COVID-19 is al wijdverspreid – hetzij omdat de ziekteverwekker al is aangetroffen, hetzij vanwege immuniteit voor andere coronavirussen (kruisimmuniteit) – zie bijv. de twee artikelen hier (d.d. 14.1.2021) en hier (d.d. 26.06.2021) – of eerder genoemd deskundigenadvies (PDF, Engels, d.d. 03.07.2021), paragraaf 1.1.4, “Most people, particularly adolescents, are by now immune to SARS-CoV-2”.

2.4) Natuurlijke immuniteit werkt veel beter dan door vaccinatie geïnduceerde immuniteit (voor zover men daar überhaupt van kan spreken), al was het maar omdat eerstgenoemde gebaseerd is op verschillende delen van het virus (zie b.v. dit artikel van 29.01.2021), maar laatstgenoemde alleen op het spike-eiwit (zie b.v. dit artikel van 28.06.2021, gedeelte over antilichamen).

Het effect is duidelijk zichtbaar – zie b.v. dit artikel van 16.07.2021, dat dit met concrete gegevens uit Israël aantoont.

3 Verdere problemen bij vaccinatie

3.1) De voordelen van vaccinaties zijn zo bescheiden dat zij als belachelijk moeten worden beschouwd, vooral gezien de ernstige bijwerkingen.

Het is bewezen: “Zij beschermen elke 80ste tot 120ste gevaccineerde tegen milde verkoudheidsverschijnselen en lichte griep […] maar niet tegen een ernstige ziekteverloop, en verminderen de besmettelijkheid niet […]” – zie dit artikel van 12.06.2021.

Anderzijds is er schade die volgens de officieel beschikbare gegevens al enorm is. Voorbeeld Duitsland, officiële status tot eind mei 2021 volgens de gegevens van het Paul Ehrlich Instituut: Eén op de 5.000 gevaccineerden wordt ernstig ziek, één op de 50.000 sterft als gevolg van de vaccinatie – zie dezelfde bron als hierboven.

Als men in aanmerking neemt dat 1) slechts 1-10% van de bijwerkingen van vaccinaties ooit de officiële meldingssystemen bereikt, en dat in het geval van Corona met alle middelen wordt geprobeerd te voorkomen dat echte informatie het publiek bereikt, en

  Castro vermoordde 100.000 mensen - Zal Justin Trudeau in vaders voetsporen treden?

2) dat hier alleen de gevolgen op korte termijn van vaccinaties worden vermeld, de gevolgen op middellange termijn worden niet in verband gebracht met de vaccinatie omdat het verband niet duidelijk is, en de gevolgen op lange termijn nog niet bekend zijn, wordt het pas duidelijk hoe problematisch de situatie is.

3.2) Het werkzame principe van de in ons land gebruikte vaccins is de productie van het spike-eiwit in het lichaam – dat wordt verondersteld een immuunreactie van het lichaam tegen het spike-eiwit op gang te brengen.

Er zijn ten minste twee problemen: 1) Het spike-eiwit wordt geproduceerd op plaatsen waar het virus van nature niet zou komen: In het geval van infectie komt het virus het lichaam binnen via de luchtwegen – in het geval van vaccinatie wordt genetisch materiaal in het spierweefsel geïnjecteerd, van waaruit het via het bloed door het lichaam wordt verspreid en in een groot aantal organen terechtkomt.

2) Het spike-eiwit is zelf giftig. Beide samen zijn verantwoordelijk voor ten minste een deel van de waargenomen ernstige gevolgen van vaccinaties – zie b.v. bovengenoemd artikel van 12.06.2021, paragraaf “Woher kommen die Schäden?”.

3.3) Ten minste de twee vaccins die mRNA afgeven aan het lichaam (de Moderna- en Pfizer-BioNTech-producten – zie ons verslag hierover hier) gebruiken niet, zoals men zou kunnen denken, de exacte blauwdruk van het natuurlijk voorkomende spike-eiwit.

In plaats daarvan wordt het toegevoegde mRNA verscheidene malen gewijzigd, bijvoorbeeld zodat het minder snel in het lichaam wordt afgebroken, of zodat het een sterkere immuunrespons teweegbrengt dan de natuurlijke variant. Zie b.v. Seneff, Nigh (PDF, Engels, d.d. 10.05.2021) voor details. Met andere woorden, er wordt een nieuw kunstmatig eiwitproduct in het lichaam aangemaakt, waarvan de gevolgen dus volstrekt onbekend zijn.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Klokkenluider NHS bestuurslid zegt “De regering pleegt genocide, en uw kinderen zijn de volgende”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEU wil deze winter vaccinpaspoorten invoeren – reeds in 2018 gepland
Volgend artikelKlaus Schwab is een griezelige sociopaat
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Het feit dat huisartsen een gigantische boete oplopen indien zij covid-patienten in een vroeg stadium genezen met de middelen HCQ of Ivermectine, zegt voor mij ronduit alles!
    Een covid patient genezen via MEDICATIE is dus absoluut verboden, omdat hiermee de gifspuit overbodig wordt.
    De waanzin van dit alles moet dus uit de verborgen agenda v.d illuminatie komen met als doel, wereldwijde genocide d.m.v de ( verplichte ) gifspuit….

  2. Goed stuk! Alleen struikel ik over dit stukje onder 2) noodzaak: “Zoals in de inleiding wordt opgemerkt, is hiervoor in beginsel geen basis – aangezien de veronderstelde dreiging waartegen vaccinaties geacht worden bescherming te bieden niet eens bestaat.”

    Er was aan t begin natuurlijk wel een gepercipieerde dreiging omdat er even werd gedacht aan een killervirus met een ifr van 3,4. (meen ik). We herinneren ons Bergamo Italië ook nog wel. T zag er een tijdje slecht uit. Er zijn inmiddels andere cijfers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in