Patrick Wood, een terugkerende gast, bestudeert al tientallen jaren de technocratie – een verzonnen economisch systeem dat de wereldwijde cabal momenteel wereldwijd probeert in te voeren. Hij is onlangs geïnterviewd door The Defender, de nieuwsbrief van Children’s Health Defense. U vindt dat interview hieronder. Ik zou u eigenlijk willen aanraden om dat eerst te bekijken, want het geeft een heel goede achtergrond van Wood en zijn werk, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Dit gesprek sluit ook aan bij een interview dat ik onlangs gedaan heb met professor Mattias Desmet, auteur van “The Psychology of Totalitarianism”, dat over een paar weken uitgezonden zal worden, dus houdt u dat zeker in de gaten. Hoewel technocratie en totalitarisme veel overeenkomsten vertonen, zijn er ook enkele verschillen in perspectief, die wij hier zullen ontrafelen.

“Ik wou dat er iets anders was om over te praten, maar dit is het,” zegt Wood. “Dit is het onderwerp van de dag. Dit is wat de mensen moeten weten en begrijpen.

Als wij gaan terugvechten tegen deze vijand, die tot nu toe vrij ongezien is gebleven, moeten wij erkennen met wie wij te maken hebben. Punt uit. Wij kunnen geen verdediging of aanval leveren om hierop terug te slaan, tenzij wij weten wie de vijand werkelijk is en wat hij denkt, wat er in zijn hoofd omgaat.”

COVID was de staatsgreep van de technocratie

Terwijl de COVID-crisis de meesten in een staat van verwarring bracht, was Wood niet verrast door de reeks gebeurtenissen die uiteindelijk plaatsvond. Hij had het klimaatalarmisme en de agenda voor duurzame ontwikkeling lange tijd gevolgd, en zodra dezelfde mensen die het klimaatalarmisme propageerden op de COVID trein sprongen, wist hij dat er een verband was, en dat COVID gebruikt zou gaan worden om de technocratische agenda te promoten.

Dezelfde gebrekkige computermodellen die gebruikt worden om ons ervan te overtuigen dat de klimaatverandering ons allen zal doden, werden ook gebruikt om paniek te zaaien over de dodelijkheid van COVID. Deze computermodellen zijn in feite zo gemanipuleerd dat ze zeggen wat men wil dat ze zeggen. Volgens de klimaatalarmisten had de mensheid al 10 jaar geleden van de aardbodem weggevaagd moeten zijn. Toch zijn we er nog. Ook de COVID-modellen hebben gefaald, en hebben het doel mijlenver gemist.

“Destijds [begin 2020] zei ik dat dit de coup d’état van de technocratie is. Ze doen nu eindelijk hun grote mondiale zet om te doen wat ze al heel lang zeiden te gaan doen. Nu zetten ze er daadwerkelijk schoeisel tegenaan en laten ze het gebeuren, dus ik noemde het al vroeg een staatsgreep,” zegt Wood.

Helaas, om Woods mede-auteur van vorige boeken, Anthony Sutton, te citeren, heeft slechts 2% van de mensen kritisch denkvermogen, 8% van de mensen denkt dat ze kunnen denken, en 90% sterft liever dan te denken. Deze opzettelijke onwetendheid verklaart waarom gemiddeld slechts 10% van een bepaalde bevolking niet in massavormingshypnose vervalt.

Wood, samen met drie andere sprekers – Dr. Judy Mikovits, Dr. Reiner Fuellmich, een internationaal advocaat die medeoprichter was van het Duitse Corona Onderzoekscomité, en Dr. Richard Fleming, een wetenschapper, arts en advocaat – doen momenteel een Crimes Against Humanity Tour USA tour, waarbij het publiek wordt getransformeerd tot een grote jury van de publieke opinie.

“Wij geloven dat er een grote aanklacht kan worden ingediend dat er inderdaad misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan in dezelfde context en in dezelfde zin als die welke ontdekt werden tijdens de processen van Neurenberg, die de Code van Neurenberg hebben opgeleverd, die nu verankerd is in het rechtssysteem in elke natie op aarde, inclusief ons land en ook elke staat.

Medische experimenten zijn verboden, punt uit, en toch is het toch gebeurd, zonder geïnformeerde toestemming. De mensen worden ziek en gaan dood, zoals altijd. Wat is er misgegaan? Wij presenteren deze zaak persoonlijk aan het Amerikaanse publiek, en ik moet zeggen dat de dynamiek van het spreken met een live publiek vandaag voor mij persoonlijk een verademing is. Ik denk dat alle anderen hetzelfde zouden zeggen.”

Een nieuw normaal creëren op onze eigen voorwaarden

Hoewel velen zich tegen dit standpunt verzetten, zijn Wood en ik het erover eens dat de crisis nog niet voorbij is, en dat zij zichzelf niet zal oplossen. Nee, het zal nog erger worden, en de dingen zullen nooit meer worden zoals ze waren. Het is echter belangrijk te beseffen dat wij niet moeten willen dat de dingen teruggaan naar het oude normaal. Want het oude normaal is de aanleiding geweest voor de vele crises waarmee wij nu te maken hebben.

Wij kunnen ten volle verwachten dat het gedeeltelijk mislukte vaccinpaspoort vervangen zal worden door een digitale identiteit, die zal overgaan in een digitale munt van de centrale bank (CBDC). De meeste centrale banken in de wereld zullen in de komende drie tot vijf jaar CBDC’s gaan uitrollen.

Digitale identiteit en CBDC’s zijn een ramp die als een goederentrein op ons afkomt, en het zal uiterst moeilijk zijn om uit de gevarenzone te geraken. De afgelopen twee jaar zullen een picknick lijken in vergelijking met wat komen gaat.

“Als mijn hypothese waar is, was januari 2020 de staatsgreep waarmee deze oorlog serieus begon, de hete oorlog, zo u wilt, tegenover de aanloop ernaartoe. Van 9/11 tot 2020 zijn er veel slechte dingen gebeurd waar we naar kunnen wijzen en zeggen: het lijkt erop dat iemand dit orkestreert, maar in januari 2020 is het, letterlijk, ook wereldwijd, tot een hete oorlog gekomen. Omwentelingen houden nooit op bij één aanslag. Dat is duidelijk. Ik ben er zeker van dat het vanzelfsprekend is.”

Aan hun woorden en daden herkent men hen

Dus, wie heeft deze wereldwijde omwenteling op gang gebracht? Wie trekt er aan de touwtjes? Wie is de echte vijand? Het is niet de bevolking. Het is zelfs niet een bepaalde natie. Het is een conglomeraat van rijke en invloedrijke mensen over de hele wereld. Maar zij hebben een gedeelde filosofie, ideologie en agenda. Wood legt uit:

“Wat er aan de hand is, wordt De Grote Reset van de planeet genoemd. De Grote Reset is een slagzin geworden. De meeste mensen hebben nog geen idee wat het betekent, maar het wordt gepromoot door het Wereld Economisch Forum (WEF), dat nauw verweven is met en gekoppeld is aan de Verenigde Naties.

Deze elitegroep mensen vertegenwoordigt door elkaar heen alle mensen die oorspronkelijk in de jaren zeventig in de Trilaterale Commissie zaten. Het zijn dezelfde soort mensen, dezelfde agenda om de wereld in hun visie om te vormen, de manier waarop zij denken dat de dingen zouden moeten zijn. Dit zijn de mensen die dit hele gebeuren georkestreerd hebben en zij zijn degenen die het nu doordrukken.

Het is gemakkelijk om de meeste mensen die hierbij betrokken zijn te identificeren. U kunt kijken naar de Klaus Schwabs en de Bill Gateses van de wereld, en de duizend bedrijven die lid zijn van het World Economic Forum. Zij hebben allemaal CEO’s, bestuursleden, enzovoort, die deel uitmaken van het World Economic Forum. Het is vrij gemakkelijk om ze vandaag te identificeren.

Het idee van The Great Reset is een volledige transformatie van de maatschappij en van de mensen die in die maatschappij leven. Het Economisch Wereldforum spreekt brutaalweg over beide. Zij hebben het enerzijds over deze technocratische overname, om de maatschappij te hervormen, dat wil zeggen de structuren van de maatschappij, de instellingen, maar zij hebben het ook over de herstructurering van de mensheid zelf.

Dat wil zeggen, het versmelten van de technologie met de menselijke conditie, met het vleselijke, het veranderen van de genetische code, Humanity 2.0, H+ is een andere term die gebruikt wordt. Dit is waanzinnig wetenschapper-achtig spul. De doorsnee man op straat is daar nog nooit mee in aanraking gekomen.

Het is moeilijk te bevatten hoe kwaadaardig dit alles is, en het is allemaal ongevraagd. Niemand heeft erom gevraagd, ze hebben het gewoon gedaan. Dat is nog iets wat echt belangrijk is om te begrijpen: dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dit was al heel lang in de maak.”

  Waarschuwing: Door Gates gefinancierde fabriek kweekt 30 miljoen genetisch gemodificeerde muggen per week om in 11 landen uit te zetten 

Agenda 21 legt de basis

In 1992 werd Agenda 21 opgesteld. Dat was de ontstaansgeschiedenis van duurzame ontwikkeling. Daar werd die doctrine openlijk beschreven. Agenda 21 en het Biodiversiteitsverdrag dat tegelijkertijd plaatsvond, vormden de agenda voor de 21e eeuw.

Zoals Wood uitlegt, was Agenda 21 van fundamenteel belang, in die zin dat alle gebeurtenissen die nu worden uitgerold en alle veranderingen die nu worden doorgevoerd, erin werden vastgelegd. Alleen lette niemand er echt op waar het heen ging, wat de uiteindelijke implicaties van dit alles waren. Degenen die het wel zagen, werden natuurlijk in diskrediet gebracht als “idiote samenzweringstheoretici”.

“Er is in 1994 een geweldig boek uitgekomen dat “The Earth Brokers” heette. De twee auteurs waren academici. Zij waren ook de oorspronkelijke milieumensen. Zij stonden niet per se aan onze kant, maar zij gingen te goeder trouw naar de Agenda 21 conferentie, in de veronderstelling dat er onderhandelingen zouden komen om de ontwikkeling die de Derde Wereld in de problemen bracht, terug te schroeven en te proberen de planeet weer bij elkaar te krijgen.

Zij gingen erheen in de hoop wat dingen te kunnen veranderen, en zij kwamen volkomen gedesillusioneerd van de Agenda 21 conferentie terug… In dat boek bekritiseerden zij het Agenda 21 proces. Zij begonnen met iets als volgt te zeggen: “Wij beweren dat USAID – de conferentie van de Verenigde Naties over economische ontwikkeling – precies het soort industriële ontwikkeling heeft gestimuleerd dat vernietigend is voor het milieu, de planeet en haar bewoners.

Wij zien hoe, als gevolg van USAID, de rijken rijker zouden worden en de armen armer, terwijl daarbij steeds meer van de planeet vernietigd wordt. Wat kunnen wij daarop zeggen, dan “amen”. Hier zijn wij vandaag. Het is precies wat er gebeurd is.”

Het plan om al het leven te bezitten en te controleren

“The Earth Brokers” bekeken ook wat zij geleerd hebben van het Biodiversiteitsverdrag, dat parallel liep met de Agenda 21 conferentie. Het had dezelfde deelnemers, alleen twee verschillende gedachtesporen die op dezelfde conferentie samengebracht waren.

“Zij schreven over het biodiversiteitsverdrag, dat vandaag de dag ongelooflijk belangrijk is geworden voor de Verenigde Naties. Zij zeiden dat het verdrag de verscheidenheid van het leven, dat wil zeggen dieren en planten, impliciet gelijkstelt aan de verscheidenheid van genetische codes. Daardoor wordt diversiteit iets wat de moderne wetenschap kan manipuleren. Het bevordert de biotechnologie als zijnde van essentieel belang voor het behoud en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit.

Zij hebben de term biodiversiteit geherdefinieerd, om te beginnen, maar zij hebben ook gezegd dat de belangrijkste inzet van het biodiversiteitsverdrag de kwestie van eigendom en controle over de biologische diversiteit is. De grootste zorg was de bescherming van de farmaceutische industrie en de opkomende biotechnologische industrie. Dat was hun beoordeling.

Waarop wij vandaag kunnen zeggen: “Bingo! Dat is precies wat er toen gebeurde, en dat is precies de uitdrukking die wij vandaag zien van de genetische overname van het leven op de planeet aarde. Zij hebben de zaden gekregen, zij hebben de planten gekregen, zij hebben de dieren gekregen.”

Vandaag nemen de technocraten ook de genetische code van de mens in beslag. Zo heeft Tal Zaks, Chief Medical Officer van Moderna, verklaard dat Moderna, een ontwikkelaar van de mRNA COVID jab, “de software van het leven aan het hacken is.” Hij beschreef de menselijke genetische code als een besturingssysteem, en als je dat besturingssysteem kunt veranderen door een nieuwe regel code in te voeren, of door een regel code te veranderen, kun je veranderen hoe het besturingssysteem functioneert.

Sinds 1992 is er wetgeving gemaakt om Big Pharma te beschermen. Je zou kunnen zeggen dat de Agenda 21 van 1992 een pre-coup was. Men heeft toen de basis gelegd om de farmaceutische industrie en de opkomende biotech-industrie te beschermen, waarvan men wist dat ze zouden komen. En vandaag ligt de genetische opmaak van de mensheid voor het grijpen.

Oorsprong van de Technocratie

De technocratie gaat echter verder terug dan de jaren ’90. Handgeschreven brieven uit de jaren 1930 onthullen dat enkele van de grondleggers van de technocratie ruzie hadden gekregen met het krantenimperium Hearst, en dat zij journalisten daarom verboden over hen of de technocratische ideologie te praten. Vandaar dat de technocratie ondergronds ging en een paar decennia lang als het ware begraven werd. Wood legt uit:

“Wat er gebeurde was, dat Howard Scott, één van de medeoprichters van Technocracy Inc., ook de leider was van de groep aan de Columbia Universiteit toen die daar in 1932 gehuisvest was. Hij had zichzelf gepromoot als een gediplomeerd ingenieur en een van de intellectuele jongens die op de Columbia Universiteit zouden passen. Hij was niet van Columbia, maar hij stond aan het hoofd van de technocratische beweging daar.

Men ontdekte, terwijl hij daar was, dat hij een volslagen bedrieger was. Hij had helemaal geen ingenieursdiploma. Hij was gewoon een blaaskaak. Hij was een propagandamaker – eigenlijk een oplichter – en Nicholas Murray Butler, de president van Columbia … flipte, en schopte Scott uit Columbia …

Tegelijkertijd was Howard Scott als een gek in de media aan het werk, en hij bewerkte het Hearst imperium om in het hele land artikelen over technocratie gepubliceerd te krijgen.

Toen Randolph Hearst ontdekte, zoals Butler, dat hij in de maling genomen was en dat zijn media-imperium gemanipuleerd was, ging hij door het lint en stuurde een soort telegram-achtige memo naar elke krant in het land, waarin stond: “Als iemand het ooit nog over technocratie heeft, bent u ontslagen.

Nou, dat was dan geregeld. Geschiedenisboeken hebben meestal een vertraging van 25 jaar. Historici gaan niet terug om dingen van vorig jaar te analyseren om in geschiedenisboeken te schrijven. Zij gaan 25 jaar terug in de tijd en kijken rond, lezen de krantenartikelen en wat dies meer zij, en proberen uit te zoeken wat er gebeurd is. Dat is de manier waarop zij geschiedenis schrijven.

Welnu, er is dit enorme gat op de technocratie-beweging, want die is er gewoon uitgevallen. Plotseling zijn er geen krantenartikelen meer. Het is net of ze in het niets verdwenen zijn. De grote, hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs van Columbia die het jaar daarvoor nog victorie kraaiden over de technocratie, durfden het woord nu opeens niet meer te noemen.”

Wood ontdekte uiteindelijk een groot universiteitsarchief aan de Universiteit van Edmonton in Alberta, waar alle leiders van de Canadese technocratie-beweging in de jaren ’90 hun papieren hadden gebundeld.

De documenten werden in een magazijn gelegd waar ze jaren achtereen bleven liggen, totdat er eindelijk een catalogus van op het internet werd gepubliceerd. Het was een echte jackpot. Wood en zijn vrouw reden naar Edmonton en spendeerden een week aan het doorzoeken en kopiëren van materiaal. Daarna was het niet erg moeilijk om uit te splitsen hoe de technocratische agenda vooruitgeschoven was en uitgevoerd werd.

Totalitarisme Versus Technocratie

Hoewel de uiterlijke uiting van technocratie als totalitarisme zal overkomen, is het controlecentrum geen dictator. In plaats van één enkele persoon die per decreet regeert, berust de technocratie op controle door middel van technologie en algoritme. Dit is een zeer belangrijk verschil. Kortom, er zijn geen mensen achter het gordijn die aan de touwtjes trekken. Er is geen individu om de schuld te geven of verantwoordelijk te houden.

De “dictator” is een algoritme. Als we naar Google kijken, vooral de laatste jaren, zien we dit in actie. Wij zien het ook in de censuur van de sociale media, en in het sociale kredietsysteem in China.

“De zogenaamde kunstmatige-intelligentie-hausse heeft de mogelijkheid geschapen om mensen te controleren via een algoritme, in plaats van via een politiek dictaat,” zegt Wood. “Er is al sinds het begin van de technocratie een strijd tussen technocraten en regeringen. Vroeger hadden ze een hekel aan de overheid. Zij wilden van de overheid af. Die neiging is er vandaag de dag nog steeds.

U ziet het bij het Wereld Economisch Forum, u ziet het bij de Verenigde Naties. Zij willen de nationale regeringen van de wereld ontbinden. Historisch gezien zijn fascisme en communisme ingesteld door nationale regeringen. Deze entiteiten staan op de hitlijst van de technocratie. Wij hebben dit trouwens onlangs nog gezien. Er was een conferentie in Dubai, genaamd de World Government Summit [29-30 maart 2022].

  De schandalige onjuiste berichtgeving van de mainstream media over Oekraïne - Oekraïne schijnt, net als "Covid" daarvoor, bij velen de innerlijke fascist naar boven gebracht te hebben

Het werd gedeeltelijk georganiseerd door de Verenigde Naties en er waren een heleboel financiële patsers aanwezig. Er was er één in het bijzonder, Pippa Malmgren – zij komt uit Amerika, maar zij is in Groot-Brittannië – en zij doet aan financieel vermogensbeheer voor de ultrarijken.

Zij had het over de vernietiging van het fiatvalutasysteem, en zij zei, dat wanneer het gebeurt, er gewoon een omschakeling zal zijn. Alle fiatvaluta’s zullen verdwijnen, en er komt een invoering van digitale valuta. Maar zij wees er ook op dat de natiestaatstructuren in de wereld nu snel aan het afnemen zijn. Zij zag, denk ik, dat de natiestaten het doelwit van vernietiging zijn. Zij moeten weg.”

Dit is al enige tijd in de maak. Kijk maar naar de Europese Unie. Hoewel Europa landsgrenzen heeft, hebben de lidstaten van de EU vrijwel geen macht meer om iets te doen. Zij zijn onderdanig aan de wensen van de EU. “Daarom noemen veel mensen in Europa de EU een technocratie, het zijn een stelletje technocratische elites – ze zijn niet verkozen, ze zijn niet te verantwoorden,” zegt Wood.

Niemand kan bij hen komen en zij nemen beslissingen voor alle anderen. De nationale staten zijn er dus in naam nog wel, maar zij hebben zich van hun soevereiniteit ontdaan. De Wereldgezondheidsorganisatie is nu ook bezig de naties van hun soevereiniteit te ontdoen door middel van het zogenaamde Pandemieverdrag, dat de WHO ongekende macht en invloed zal geven om te regeren achter de sluier van “wereldwijde bioveiligheid”.

Wij zien de heerschappij van de technocratie ook in bedrijven als Google, dat zich met de zaken van de naties bemoeit, en daarbij vaak meer macht over de mensen uitoefent dan de staat zelf. Het is dus belangrijk te beseffen dat de vijand geen natiestaat is.

De vijand van vandaag kan niet vergeleken worden met iets wat natiestaten in het verleden hebben voortgebracht, zoals fascisme, communisme of socialisme. Dit is een totaal nieuwe entiteit. Dus, terwijl technocratie aanvoelt als totalitarisme, is het totalitarisme van vandaag een uitwas van de technocratie, en kan het niet vergeleken worden met enig eerder totalitair regime.

“Als u het bekijkt in de context van de overname van genetisch materiaal op aarde, dan is dit de gevaarlijke vracht waarmee wij te maken hebben. Het is niet alleen het bestuurlijke deel ervan. Het is niet alleen het wetenschappelijke dictatoriale deel ervan, waar mensen nu gemanipuleerd kunnen worden in het doen van dingen die ze niet willen doen. We hebben het hier over de rechtstreekse overname van het menselijk genoom.

Dat is een ongelooflijke zaak, want dat betekent, in potentie, dat ons genoom van de mensheid veranderd zou kunnen worden,” waarschuwt Wood.

Onbedoelde gevolgen zijn waarschijnlijk

Nu is het heel goed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de regisseurs van deze technocratische overname er tot over hun oren in zitten en uiteindelijk zichzelf zullen vernietigen. Zij spelen een spel dat nog nooit eerder gespeeld is, dus het is niet te zeggen welke onbedoelde gevolgen in gang gezet kunnen worden.

Eén zo’n onbedoeld gevolg zou een wereldoorlog kunnen zijn, en als dat gebeurt, zal het gen bewerken van het menselijk genoom irrelevant worden, omdat de levensstandaard van de hele wereld honderden jaren teruggedrongen zal worden. Wood merkt op:

“Geen twijfel mogelijk – de Derde Wereldoorlog of een wereldoorlog zal uitgelokt worden. Het is niet in het belang van bijvoorbeeld het Wereld Economisch Forum dat er een wereldoorlog uitbreekt. Maar dat wil niet zeggen dat het ook niet zal gebeuren. Tot nu toe denk ik dat de oorlog in Oekraïne in veel opzichten behoorlijk georkestreerd en gescript is naar de agenda van het Wereld Economisch Forum. Maar dat wil niet zeggen dat het de controle niet zou kunnen verliezen en de zaak gewoon op hol slaat.

Als dat gebeurt, weet ik niet waar ik dat op de doemdagklok zou zetten. Ik ben er niet echt zeker van, maar het is zeker een mogelijke uitkomst. Als het inderdaad gebeurt, zal het alles voor iedereen voor een zeer lange tijd verzieken. Zoals de Bijbel zegt, zal het zeven jaar duren om het platteland door te trekken en alle radioactieve beenderen te begraven. Dat zou heel lelijk zijn.

Het zal misschien niet een atoomoorlog zijn. Maar het zou kunnen. Zij hebben de technologie. Ik bedoel, kijk maar wat zij kunnen doen door deze pandemieën en deze biowapens te lanceren … Iets anders dat kan gebeuren – en nogmaals, wij hebben het over aanvalsgolven, dingen die ons ten val kunnen brengen en deze Grote Reset teweeg kunnen brengen – is een of andere cyberaanval.

Dit is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Een cyberaanval zou een valse vlag operatie kunnen zijn, maar het doet er niet echt toe wat het is, of het nu wel of niet een valse vlag is, maar een of ander groot ding, zoals het platleggen van het elektriciteitsnet, of het platleggen van JPMorgan Chase en niemand kan een week lang zijn geld kwijt.

Zoiets zou, nogmaals, iedereen de vrees voor God inboezemen. Dan zijn we weer terug bij de angst en de paniek; we zullen alles doen wat u zegt om veiligheid te krijgen, enzovoort. Het zal de machtsovername, de coup waarnaar wij kijken, bestendigen. Dit zijn twee mogelijkheden, op korte termijn, die zeer reëel zijn. Wij hebben op dit moment verschillende scenario’s, maar wij weten waar deze groep technocratische actoren naar toe gaat.

Wij begrijpen hun denkwijze, hun filosofie, zo u wilt. Ik haat het zelfs om het zo te noemen, maar wat zit er in hun hoofd? Er is geen passie, er is geen medelijden, er is geen liefde, er is geen barmhartigheid, er is geen genade, niets van dat alles. Het is een volstrekt onmenselijk streven om de mensheid te vangen in een wetenschappelijke dictatuur, zoals de wereld die nog nooit gezien heeft.”

Voorbereiding kan uw angst helpen verlichten

Het motto van de padvinders is “Wees voorbereid,” en dat is wat ik iedereen zou aanmoedigen na te streven in deze tijd. Een ander motto om te omarmen zou zijn: “Hoop op het beste en bereid u voor op het ergste.” Bereid u zo goed mogelijk voor op alle onvoorziene omstandigheden. Als u kunt, ga dan weg uit de grote steden en de grote stedelijke gebieden. Plattelandsgebieden waar u gemeenschap kunt opbouwen, zijn uw veiligste kans.

Bereid u voor op aanhoudende voedseltekorten door voedsel op lange termijn op te slaan. Zorg voor een drinkbare waterbron. Leg een voorraad aan van medische middelen. Bereid u voor op het mislukken van allerlei bevoorradingsketens en leg dienovereenkomstig voorraden aan. Stop met fiatgeld, door het uit te geven aan dingen die u in de toekomst nodig zult hebben, of door fysiek goud en zilver te kopen.

Bereid u voor op energietekorten, op doorlopende black-outs en op de volledige uitschakeling van het elektriciteitsnet. Belangrijk is dat u niet vertrouwt op hoogtechnologische oplossingen. Neem ook low-tech manuele back-ups in uw voorbereidingen op. Als de gedachte aan dit alles u beangstigt, bedenk dan dat actie ondernemen de beste remedie is. De wetenschap dat u voorbereid bent zal heel wat angsten wegnemen.

Waarom vrije meningsuiting op het hakblok ligt

Vrije meningsuiting is een universeel begrip. Iedereen, overal, heeft een mening en wil zich kunnen uiten zonder gecensureerd of geannuleerd te worden om zijn mening. De vrije meningsuiting ligt nu wereldwijd onder vuur, en de werkelijk massale aanval op de vrije meningsuiting is tegelijk met de staatsgreep begonnen. Dit komt omdat het tot zwijgen brengen van andersdenkenden nodig is om de volledige overname te laten plaatsvinden.

“Deze technocratische transhumanistische revolutionairen moeten de vrije meningsuiting vernietigen op hetzelfde moment dat zij de wereld overnemen, want zij moeten het narratief beheersen,” legt Wood uit. “De aanvallen op de vrije meningsuiting zijn op dit moment absoluut legendarisch, buiten alle proporties, overal op de planeet.

  Mike Stone: Zonsverduistering; Wat is de Deep State van plan?

Als Mattias Desmet gelijk heeft, en ik ben er absoluut zeker van dat hij gelijk heeft, want ik kan net zo gemakkelijk een geschiedenisboek lezen als iedereen, dan is het zo dat wanneer de vrije meningsuiting effectief het zwijgen wordt opgelegd, dat het doden van de zondebok begint. Het is altijd de zondebok die het eerst gedood wordt. Er kunnen andere groepen tussen komen, maar de mensen die de zondebok zijn, zijn degenen die aangevallen worden door de menigte van de massale vormingspsychose.”

Uiteindelijk zal het totalitaire regime zijn eigen mensen verslinden. Het zal zijn eigen leiders doden in naam van het grotere goed. Maar in de tussentijd zal het beginnen met het ruimen van verschillende zondebokken, de ene groep na de andere.

“De oorspronkelijke technocratie uit de jaren 1930, werd gedefinieerd in hun eigen tijdschrift, dat “The Technocrat Magazine” heette. Zij definieerden zichzelf in 1938 als “de wetenschap van de sociale engineering. Dat was wat zij over zichzelf zeiden.

Technocratie is de wetenschap van de maakbaarheid, en zij spraken in hun literatuur onophoudelijk over Pavlov en BF Skinner en hoe zij de mensen konden controleren en kneden naar de economie, naar de utopie die zij wilden bouwen.

Zij hebben op zijn minst sinds 1938 moeten nadenken over hoe zij de wetenschap van de maakbaarheid konden ontwikkelen om tegen de mensheid te gebruiken. Ik denk niet dat we er nog verder over na hoeven te denken.

Wij kunnen het vandaag voelen. Het is recht in ons gezicht, elke dag. Zij gebruiken deze technieken tegen de mensen van de wereld om hen te manipuleren, te hypnotiseren, in een massale vormingspsychose te duwen. Iemand aan de top weet precies wat ze hiermee aan het doen zijn. Dat is mijn punt.”

En, nogmaals, techbedrijven als Google en Facebook spelen een centrale rol in dat streven. Ik beschouw Google als het Skynet van de Terminator-reeks. Zij zijn waarschijnlijk de ergste overtreder van alle technologiebedrijven die dit in een stroomversnelling brengen. Zij zijn de kampioenen van de social engineering. Zij bezitten DeepMind, het meest gesofisticeerde kunstmatige-intelligentiebedrijf op de planeet, en zij gebruiken dat duidelijk voor snode doeleinden. Dat gezegd hebbende, zij zijn zeker niet de enigen.

Actieplan voor de toekomst

Tenslotte moeten wij er goed over nadenken hoe wij de verwoesting die voor ons gepland is, kunnen vertragen, tegenhouden of op zijn minst beperken. Bovenaan die lijst staat, afgezien van het feit dat u uzelf en uw gezin voorbereidt op de eerste levensbehoeften, het tegenwerken van het narratief.

“Telkens wanneer u het gevoel hebt dat u een rol te spelen krijgt, weiger dan gewoon die rol te spelen,” zegt Wood. “Het maakt me niet uit wat het is, doe het gewoon niet. Als ze zeggen: ‘Je moet een masker dragen want blah, blah, blah – draag dan geen masker. Speel gewoon niet de rol die ze je geven.

Ik weet het, maar er is hier veel persoonlijke keuze. U moet een persoonlijke beslissing nemen over wat het u waard is om het te doen. Ik heb persoonlijk nog geen masker gedragen. Dat heeft me wat gekost. Ik heb al heel lang niet meer met een vliegtuig gevlogen. Ik ben niet op veel plaatsen geweest.

Het is belangrijk dat u uw mond open doet, niet dicht. Wij moeten de menselijke band weer herstellen. Dat is ons ontzegd met al die sociale distantie en lockdowns en al het andere. Kom in contact met de mensen. Het doet pijn, besef ik, voor veel mensen, want er zijn relaties afgebrand tussen kinderen en ouders en broers en zusters. Zet u er overheen, ga daarmee om.

U moet er weer op uit gaan en weer contact maken met mensen, want de toekomst van de mensheid ligt in die verbindingen.

Maak alleen geen ruzie met ze. Als u van ze houdt, hou dan toch van ze, ondanks waar ze zijn. Maar het is ook belangrijk om met gelijkgestemden om te gaan en tijd te besteden aan het ontwikkelen van diepere relaties met mensen. Jongens hebben het vermogen verloren om beste vrienden te hebben, bijna universeel in het hele land.

Vrouwen zijn beter in het hebben van beste vrienden, maar hen zijn beste vrienden ontzegd, omdat alles uit elkaar is gevallen. Ga in een plaatselijke kerk en begin naar die home fellowships te gaan, wat dan ook, waar mensen elkaar van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en praat gewoon met hen …

Wij hebben een heleboel antwoorden en een heleboel tastbare dingen waarmee wij de mensen kunnen helpen. U moet het doen, wees bereid om het te doen. Als u de kans hebt, doe uw mond open en help hen. Geef ze tenminste wat hoop, want op dit ogenblik wil de andere kant dat u geen hoop hebt. Zij willen u alle hoop ontnemen, zodat u zich tot de regering of tot de technocraten zult wenden voor hulp.

Wij moeten de mensen helpen met deze hele hoopzaak en niet om hopium te verkopen, zoals sommigen het noemen, maar om hun wat tastbare hulp te geven over wat zij nu kunnen doen om een verdediging op te zetten rond hun eigen lichaam, rond hun eigen geest of wat het ook moge zijn …

Dit is waar wij als wereld vandaag staan – wij, aan de kant van de niet-massavormingspsychose, wij zitten er allemaal in. Of iemand anders dat erkent is onbelangrijk, maar wij zitten er allemaal in. Dit is het belangrijkste beschavings-, existentiële ding waar wij in ons leven ooit mee te maken zullen krijgen.

Zo belangrijk is het echt. Het is niet iets waarvan wij gewoon kunnen zeggen: “Ach, het is gewoon een ander probleem,” zoiets als: “Wij hadden problemen met Jimmy Carter. Nee, zo’n probleem is het niet. Dit is een grotere existentiële bedreiging waar wij nu mee te maken hebben.

We moeten bloedserieus zijn. Maar er is hoop, zal ik maar zeggen. En zolang het niet voorbij is, is het niet voorbij. Wij kunnen een verschil maken en wij moeten het proberen. We kunnen niet gewoon onze handen in de lucht gooien en zeggen dat het geen zin heeft, ik ga naar huis om me te bezatten. Klaus Schwab heeft u met zijn eigen lippen gezegd dat u tegen 2030 niets meer zult bezitten en dat u gelukkig zult zijn. Ze proberen het waar te maken. Ja, dat doen ze.

Een van de redenen trouwens waarom het Economisch Wereldforum met de Verenigde Naties heeft afgesproken om de agenda te versnellen, dichterbij aan deze kant van 2030, is dat er in de hele wereld steeds meer weerstand tegen de agenda komt. Daarvan ben ik overtuigd. Ik heb dit vanaf het begin in de gaten gehouden.

Amerikanen kunnen niet 500.000 mensen op straat hebben die ergens tegen protesteren, dat gebeurt hier niet. Dat is gewoon niet onze cultuur. Maar niet in Europa, daar krijg je om de haverklap 100.000 mensen op straat, allemaal schreeuwend en met potten en pannen slaand en schreeuwend en borden dragend.

Ik weet dat zij deze massale horden mensen zien die in wezen zeggen: “Hell, no”… Dit moet wel een impact op hen hebben. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom zij nu proberen het programma te versnellen en het sneller te laten gebeuren.

Voor mij is dat gewoon een beetje een teken dat het verzet werkt, en dit zou volgens mij tegen het verzet moeten zeggen: verdubbel – verdubbel nu meteen wat het ook is dat u aan het doen bent. Doe twee keer zoveel als vorige week of vorige maand en blijf de druk opvoeren.”

Om meer te weten te komen, moet u zeker de Crimes Against Humanity tour bekijken. In juni 2022 doen ze presentaties in Atlantic City, Dallas en Tampa. Het slotevenement in Tampa zal ook live gestreamd worden en voor iedereen beschikbaar zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Schokkende WEF-video stelt voor senioren te euthanaseren “voor de kinderen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Jim Meehan: De uitbraak van de apenpokken is GEFABRICEERD omdat de mensen niet meer bang zijn voor COVID-19
Volgend artikelWat wij geleerd hebben van het haten van de ongevaccineerden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. UHH LOL
  IK heb kritisch denkvermogen anders zou ik hier niet zijn 😛
  Dat krijg je automaties als niet gesocialiseerd bent . 🙂
  Trouwens als je in de jaren 50 geboren bent in een armoede wijk (dit geval de Jordaan)
  Valt er weinig te socialiseeren. UIT .
  Kijk dit gelul zo tegenspraak hoe het er aan toe ging vroeger .
  Quote “Socialisatie is eigenlijk niet één ding, het is ook lastig te zeggen wat het nou precies is, want het omvat heel veel. Eigenlijk is socialisatie een proces binnen de ontwikkeling van de mens. Dit gebeurt op verschillende gebieden. Socialisatie gaat eigenlijk vooral over de psychologische ontwikkeling, door middel van omgang met mensen in groepen. Hier valt heel veel onder, maar eigenlijk alles daarvan heeft te maken met socialisatie. De groepen kunnen van alles zijn. Een gezin, een klas op school, een vereniging, maar ook kleinschaliger, zoals een vrienden groepje. Alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en de invloed van deze groepen, kan gezien worden als socialisatie.”eind Quote.

  Sodemieter op ze willen je collectief homogeen laten functioneren.
  Lukt dat dan kunnen ze met ( je doet het voor een ander gelul, je persoonlijk plat maken) 🙂
  Ben positief sociaal maar maak zelf uit in welke mate !!

 2. Iets wat ik altijd al heb geroepen.
  Mijn berekening voor Nederland als het gaat om mensen die echt goed wakker zijn, ergens tussen 0,2 en 1 %. Als het gaat om iets als zelfstandig logisch kunnen nadenken over dingen ligt het percentage ook heel laag, geen idee hoe laag maar niet hoog. Zoveel mensjes met HBO en hogere opleidingen die zichzelf superslim vinden maar ook velen hiervan zijn eigenlijk niet al te snugger. Dit zijn juist de braafst gebrainwashte van allemaal. Helaas denken velen dat het behalen van een hoge opleiding gelijk staat aan slim zijn. Fout.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in